Khi bạn thêm địa chỉ email vào tài khoản Outlook.com của mình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email thuộc về bạn.

Đang xem: Xác minh địa chỉ email của bạn

Để xác minh địa chỉ email sao lưu của bạn, hãy làm như sau:

Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản này, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email đã được xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn tìm cách đăng nhập bằng địa chỉ email chưa được xác nhận, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại.

Xem thêm:

Đăng nhập vào địa chỉ email mà bạn đã thêm và tìm thông điệp email xác thực trong hộp thư đến của mình.

Mở email xác thực và bấm vào nối kết cho biết nội dung như sau:

Nếu bạn đã thêm địa chỉ email này làm biệt danh, hãy sử dụng liên kết này để xác minh: https://account.live.com/Aliases/Verify?aliasname=example

Trong Outlook.com, trên trang quản lý biệt danh tài khoản của bạn , bên dưới bí danh tài khoản, bạn sẽ thấy địa chỉ email mà bạn đã thêm vào.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Bỏ Dấu Gạch Đỏ Trong Word 2007 2010 2003 2013

*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập, hãy xem khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản beyu.com.vn của mình.

*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia beyu.com.vn dùng nội bộ

*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?

CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×
Nội dung mới
beyu.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © beyu.com.vn 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *