Toán lớp 4 ôn tập về hình học trang 173

Bài 1, 2, 3, 4 trang 173 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ôn tập về hình học. Bài bác 2. Hãy vẽ một hình vuông có cạnh nhiều năm 3cm. Tính chu vi và mặc tích hình vuông vắn đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 ôn tập về hình học trang 173


Bài 1 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Quan sát hình trên, hãy chỉ ra:

*

a) các cạnh tuy nhiên song cùng với nhau;

b) những cạnh vuông góc cùng với nhau.

Lời giải:

a) Cạnh AB và cạnh DC song song cùng với nhau

b) Cạnh AB và cạnh AD vuông góc với nhau.

Cạnh AD và cạnh DC vuông góc cùng với nhau.

Bài 2 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Hãy vẽ một hình vuông vắn có cạnh lâu năm 3cm. Tính chu vi và mặc tích hình vuông vắn đó.

Lời giải:

Vẽ hình vuông vắn theo công việc sau:

Vẽ đoạn trực tiếp DC = 3cm.

Vẽ mặt đường thẳng vuông góc DC tại D và đường thẳng vuông góc cùng với DC trên C.

Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng da = 3cm; CB = 3cm.

Xem thêm: Tra Cứu Mã Hộ Gia Đình Bảo Hiểm Xã Hội, Tra Cứu Mã Số Bhxh

Nối A cùng với B ta được hình vuông ABCD tất cả cạnh bởi 3cm.

*

Chu vi hình vuông ABCD là:

3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD là:

3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số : Chu vi : 12cm ;

diện tích s : 9cm2.

Bài 3 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

*

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2.

b) diện tích s hình 1 bằng diện tích s hình 2.

c) diện tích s hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2.

Lời giải:

Ta có: 

Chu vi hình 1 là : (4 + 3) × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình một là : 4 × 3 = 12 (cm2)

Chu vi hình 2 là : 3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình 2 là : 3 × 3 = 9 (cm2)

Vậy câu a, b, c là sai, ta ghi S vào ô trống; câu d) là đúng, ta ghi Đ vào ô trống.

Bài 4 trang 173 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Để lát một phòng hình chữ nhật, bạn ta dùng nhiều loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín đáo nền phòng học tập đó, biết rằng nền phòng học bao gồm chiều rộng lớn 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể ?