SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH TỪ 1 ĐẾN 100

Hướng dấn giải pháp đọc số thứ tự tiếng Anh từ một đến 100, phương pháp quy thay đổi số đếm thanh lịch số sản phẩm tự cùng cách áp dụng số trang bị tự .

Bạn đang xem: Số thứ tự trong tiếng anh từ 1 đến 100

Số đồ vật tự giờ Anh từ là một đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như thế nào. Dưới đó là cách viết số trang bị tự trong tiếng Anh. ở bên cạnh đó, English4u sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển thể số đếm lịch sự số máy tự và bí quyết dùng số đồ vật tự hợp lý và phải chăng nhất.

Xem thêm:

*

Số thiết bị tự trong giờ đồng hồ Anh và giải pháp sử dụng


1. Số đồ vật tự tiếng Anh từ là một đến 100

1 – 10

1 ( one ) → 1 st ( first )2 ( two ) → 2 nd ( second )3 ( three ) → 3 rd ( third )4 ( four ) → 4 th ( fourth )5 ( five ) → 5 th ( fifth )6 ( six ) → 6 th ( sixth )7 ( seven ) → 7 th ( seventh )8 ( eight ) → 8 th ( eighth )9 ( nine ) → 9 th ( ninth )10 ( ten ) → 10 th ( tenth )

11 – 20

11 ( eleven ) → 11 th ( eleventh )12 ( twelve ) → 12 th ( twelfth )13 ( thirteen ) → 13 th ( thirteenth )14 ( fourteen ) → 14 th ( fourteenth )15 ( fifteen ) → 15 th ( fifteenth )16 ( sixteen ) → 16 th ( sixteenth )17 ( seventeen ) → 17 th ( seventeenth )18 ( eighteen ) → 18 th ( eighteenth )19 ( nineteen ) → 19 th ( nineteenth )20 ( twenty ) → đôi mươi th ( twentieth )

21 – 30

21 ( twenty-one ) → 21 st ( twenty-first )22 ( twenty-two ) → 22 nd ( twenty-second )23 ( twenty-three ) → 23 rd ( twenty-third )24 ( twenty-four ) → 24 th ( twenty-fourth )25 ( twenty-five ) → 25 th ( twenty-fifth )26 ( twenty-six ) → 26 th ( twenty-sixth )27 ( twenty-seven ) → 27 th ( twenty-seventh )28 ( twenty-eight ) → 28 th ( twenty-eighth )29 ( twenty-nine ) → 29 th ( twenty-ninth )30 ( thirty ) → 30 th ( thirtieth )

31 – 40

31 ( thirty-one ) → 31 st ( thirty-first )32 ( thirty-two ) → 32 nd ( thirty-second )33 ( thirty-three ) → 33 rd ( thirty-third )34 ( thirty-four ) → 34 th ( thirty-fourth )35 ( thirty-five ) → 35 th ( thirty-fifth )36 ( thirty-six ) → 36 th ( thirty-sixth )37 ( thirty-seven ) → 37 th ( thirty-seventh )38 ( thirty-eight ) → 38 th ( thirty-eighth )39 ( thirty-nine ) → 39 th ( thirty-ninth )40 ( forty ) → 40 th ( fourtieth )

41 – 50

41 ( forty-one ) → 41 st ( forty-first )42 ( forty-two ) → 42 nd ( forty-second )43 ( forty-three ) → 43 rd ( forty-third )44 ( forty-four ) → 44 th ( forty-fourth )45 ( forty-five ) → 45 th ( forty-fifth )46 ( forty-six ) → 46 th ( forty-sixth )47 ( forty-seven ) → 47 th ( forty-seventh )48 ( forty-eight ) → 48 th ( forty-eighth )49 ( forty-nine ) → 49 th ( forty-ninth )50 ( fifty ) → 50 th ( fiftieth )

51 – 60

51 ( fifty-one ) → 51 st ( fifty-first )52 ( fifty-two ) → 51 nd ( fifty-second )53 ( fifty-three ) → 53 rd ( fifty-third )54 ( fifty-four ) → 54 th ( fifty-fourth )55 ( fifty-five ) → 55 th ( fifty-fifth )56 ( fifty-six ) → 56 th ( fifty-sixth )57 ( fifty-seven ) → 57 th ( fifty-seventh )58 ( fifty-eight ) → 58 th ( fifty-eighth )59 ( fifty-nine ) → 59 th ( fifty-ninth )60 ( sixty ) → 60 th ( sixtieth )

61 – 70

61 ( sixty-one ) → 61 st ( sixty-first )62 ( sixty-two ) → 61 nd ( sixty-second )63 ( sixty-three ) → 63 rd ( sixty-third )64 ( sixty-four ) → 64 th ( sixty-fourth )65 ( sixty-five ) → 65 th ( sixty-fifth )66 ( sixty-six ) → 66 th ( sixty-sixth )67 ( sixty-seven ) → 67 th ( sixty-seventh )68 ( sixty-eight ) → 68 th ( sixty-eighth )69 ( sixty-nine ) → 69 th ( sixty-ninth )

70 (seventy) → 70th (seventieth)


71 – 80

71 ( seventy-one ) → 71 st ( seventy-first )72 ( seventy-two ) → 72 nd ( seventy-second )73 ( seventy-three ) → 73 rd ( seventy-third )74 ( seventy-four ) → 74 th ( seventy-fourth )75 ( seventy-five ) → 75 th ( seventy-fifth )76 ( seventy-six ) → 76 th ( seventy-sixth )77 ( seventy-seven ) → 77 th ( seventy-seventh )78 ( seventy-eight ) → 78 th ( seventy-eighth )79 ( seventy-nine ) → 79 th ( seventy-ninth )80 ( eighty ) → 80 th ( eightieth )

81 – 90

81 ( eighty-one ) → 81 st ( eighty-first )82 ( eighty-two ) → 82 nd ( eighty-second )83 ( eighty-three ) → 83 rd ( eighty-third )84 ( eighty-four ) → 84 th ( eighty-fourth )85 ( eighty-five ) → 85 th ( eighty-fifth )86 ( eighty-six ) → 86 th ( eighty-sixth )87 ( eighty-seven ) → 87 th ( eighty-seventh )88 ( eighty-eight ) → 88 th ( eighty-eighth )89 ( eighty-nine ) → 89 th ( eighty-ninth )90 ( ninety ) → 90 th ( ninetieth )

91 – 100

91 ( ninety-one ) → 91 st ( ninety-first )92 ( ninety-two ) → 92 nd ( ninety-second )93 ( ninety-three ) → 93 rd ( ninety-third )94 ( ninety-four ) → 94 th ( ninety-fourth )95 ( ninety-five ) → 95 th ( ninety-fifth )96 ( ninety-six ) → 96 th ( ninety-sixth )97 ( ninety-seven ) → 97 th ( ninety-seventh )98 ( ninety-eight ) → 98 th ( ninety-eighth )99 ( ninety-nine ) → 99 th ( ninety-ninth )100 ( one hundred ) → 100 th ( one hundredth )

Xem đoạn clip cách phát âm số lắp thêm tự trong tiếng Anh

2. áp dụng số sản phẩm công nghệ tự khi nào ?

– Số trang bị tự dùng làm nói về vị trí của một thứ nào kia hoặc xác lập vị trí của đồ gia dụng đó vào một hàng .– danh hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường lúc viết viết tên và số vật dụng tự ngay số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số đồ vật tự .Ví dụ+ Charles II – Đọc : Charles the Second+ Edward VI – Đọc : Edward the Sixth+ Henry VIII – Đọc : Henry the Eighth

3. Biện pháp chuyển số đếm sang số thiết bị tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận cùng bằng Y, đề xuất đổi Y thành I rồi new thêm th

Ví dụ :– four -> fourth– eleven -> eleventh– twenty — > twentiethNgoại lệ :– one – first– two – second– three – third– five – fifth– eight – eighth– nine – ninth– twelve – twelfth

3.2. Khi số phối hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th sinh sống số sau cuối, nếu số sau cuối nằm trong list quanh đó lệ trên thì cần sử dụng theo menu đó

Ví dụ :– 5,111 th = five thousand, one hundred & eleventh– 421 st = four hundred & twenty-first

3.3. Khi mong viết số ra chữ số ( viết như số đếm tuy nhiên đằng sau cùng thêm TH hoặc ST cùng với số thiết bị tự 1, ND với số thứ tự 2, RD cùng với số lắp thêm tự 3 )

Ví dụ :– first = 1 st– second = 2 nd– third = 3 rd– fourth = 4 th– twenty-sixth = 26 th– hundred and first = 101 st

*

Cách dịch số đếm sang trọng số thứ tự

4. Bài bác tập về số máy tự trong giờ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số trang bị tự st, nd, rd và th .This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23 ….. Of June. They decided that the 1 ….. Lớn finish the race would buy the drinks after the race. Khổng lồ join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11 ….. Of January. Lớn get to lớn London in time, they left on the đôi mươi ….. Of June. Ruby và Mary were very happy to run the London marathon. The prizes were : 1 ….. Place – a trip around the world, 2 ….. Place – a car & 3 ….. Place – a motorcycle. Mary finished 33 ….. And Ruby 36 …… Even though they didn’t win, they had fun & a great time in London. Ruby and Mary returned home on the 30 ….. Of June .

Đáp án:

– 23 rd– 1 st– 11 th– trăng tròn th– 1 st– 2 nd– 3 rd

– 33rd


– 36 th– 30 th

Bạn rất có thể luyện phát âm trải qua số lắp thêm tự trong giờ Anh mà cửa hàng chúng tôi giới thiệu ngơi nghỉ trên. Kết hợp với phần mềm phát âm tiếng Anh tân tiến của English4u để luyện tập từng ngày tại công ty nhé những bạn.