Một Vật Nhỏ Có Khối Lượng M 2Kg Trượt Xuống

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một vật nhỏ tuổi khối lượng m=2kg trượt xuống 1 đường dốc trực tiếp

nhẵn tại 1 thời điểm xác định có gia tốc 3m/s, kế tiếp 4s thứ có vận tốc

7m/s, tiếp ngay tiếp nối 3s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 28kg.m/s

B. 20kg.m/s

C. 10kg.m/s

D. 6kg.m/s


*

Đáp án C

*


Một vật nhỏ khối lượng m = 2 k g trượt xuống 1 đường dốc trực tiếp nhẵn tại 1 thời điểm xác minh có tốc độ 3m/s, tiếp đến 4s thứ có gia tốc 7m/s, tiếp ngay kế tiếp 3s vật gồm động lượng (kg.m/s) là:

A. 28kg.m/s

B. 20kg.m/s

C. 10kg.m/s

D. 6kg.m/s


Một vật bé dại khối lượng m = 2 kg trượt xuống 1 đường dốc trực tiếp nhẵn tại một thời điểm khẳng định có vận tốc 3 m/s, tiếp đến 4s vật dụng có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3s vật tất cả động lượng (kg.m/s) là:

A. 28kg.m/s

B. 20kg.m/s

C. 10kg.m/s

D. 6kg.m/s


Một vật nhỏ tuổi khối lượng m=2kg trượt xuống dốc thẳng nhẵn tại 1 thời điển xát định có vận tốc 3m/s kế tiếp 4s gia tốc 7m/s tiếp ngay tiếp đến 3s vật tất cả động lượng là


Một vật nhỏ dại khối lượng m = 2 kilogam trượt xuống một con đường dốc trực tiếp nhẵn tại 1 thời điểm khẳng định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6 ; B. 10

C. đôi mươi ; D. 28


Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kilogam trượt xuống một tuyến đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm khẳng định có tốc độ 3 m/s, sau đó 4 s có gia tốc 7 m/s, tiếp ngay kế tiếp 3 s vật tất cả động lượng là 

A. 30 kg.m/s

B. 70 kg.m/s

C. 20 kg.m/s

D. 40 kg.m/s


một viên gạch cân nặng 2 kg trượt xuống một khía cạnh phẳng nghiêng, tại 1 thời điểm xác minh có tốc độ là 3m/s, tiếp nối 4s có tốc độ là 7m/s, tiếp ngay tiếp đến 3s vật bao gồm động lượng là?


Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Thiết bị 1 có trọng lượng 2 kilogam có vận tốc có độ khủng 4 m/s. Thứ 2 có trọng lượng 3 kg có vận vận tốc lớn là 2 m/s. Tính tổng hễ lượng của hệ khi v2→ cùng hướng với v1→.A15 (kg.m/s)B14 (kg.m/s)C12 (kg.m/s)D16 (kg.m/s)

 

 


Một đồ có cân nặng 2kg trượt qua A với gia tốc 2m/s lao dốc nghiêng AB lâu năm 2m, cao 1m. Biết hệ số ma gần cạnh giữa vật và mặt phẳng nghiêng là µ = 1 3 . Mang g = 10ms-2.

Bạn đang xem: Một vật nhỏ có khối lượng m 2kg trượt xuống

a. Xác định công của trọng lực, công của lực ma sát thực hiện khi vật di chuyển từ đỉnh dốc đến chân dốc.

Xem thêm:

b. Khẳng định vận tốc của thiết bị tại chân dốc B.

c. Trên chân dốc B thiết bị tiếp tục chuyển động trên khía cạnh phẳng nằm theo chiều ngang BC lâu năm 2m thì giới hạn lại. Xác định hệ số ma giáp trên đoạn đường BC này.


Một thứ có cân nặng 900g được ném lên một đỉnh dốc dài 75cm và cao 45cm. đến trượt không vật tốc ban sơ từ đỉnh dốc. Lấy g = 10 ( m / s 2 )

1. áp dụng định công cụ bảo toàn cơ năng tìm:

a. Khẳng định vận tốc của đồ vật ở cuối chân dốc ?

b. Xác định vị trí nhằm W d = 2 W t và gia tốc của thứ khi đó. Tính thế năng cua đồ ?