MỘT HÌNH THOI CÓ ĐƯỜNG CHÉO THỨ NHẤT LÀ 3/5

Bài 2.

Bạn đang xem: Một hình thoi có đường chéo thứ nhất là 3/5

Một hình thoi tất cả tổng độ lâu năm hai đường chéo bằng 45cm, biết đường chéo thứ nhất bởi 3/2 đường chéo thứ hai. Hỏi hình thoi kia có diện tích s bằng bao nhiêu?

Giải:

*

Tổng số phần bởi nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Đường chéo cánh thứ tuyệt nhất dài:

45 : 5 x 3 = 27 (cm)

Đường chéo cánh thứ hai dài:

45 – 27 = 18 (cm)

Diện tích hình thoi:

27 x 18 : 2 = 243 (cm2)

Đáp số: 243cm2.

Bài 3. Một miếng đất hình thoi gồm độ nhiều năm một cạnh bằng 42m, tín đồ ta ao ước rào bao quanh miếng đất bằng 4 mặt đường dây kẽm gai. Hỏi cần toàn bộ bao nhiêu mét dây kẽm gai để rào?

Giải:

Chu vi miếng đất hình thoi:

42 x 4 = 168 (m)

Số mét dây kẽm gai cần có để rào miếng đất là:

168 x 4 = 672 (m)

Đáp số: 672m.

Bài 4. Biết hình chữ nhật ABCD gồm chu vi 22m, chiều dài thêm hơn chiều rộng 3m. Em hãy tính diện tích s hình thoi MNPQ.

*

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

22 : 2 = 11 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ABCD là:

(11 – 3) : 2 = 4 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 = 7 (cm)

Hình thoi MNPQ gồm đường chéo QN = AB = 7cm, đường chéo cánh MP = BC = 4cm bắt buộc có diện tích s bằng:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 14cm2.

Bài 5. Tìm diện tích s hình chữ nhật MBOA, biết hình thoi ABCD có diện tích s bằng 48cm2 và đường chéo cánh AC = 12cm.

*

Giải:

Độ nhiều năm đường chéo BD của hình thoi ABCD bằng:

48 x 2 : 12 = 8 (cm)

Độ dài đoạn BO bằng:

8 : 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn AO bằng:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MBOA bằng:

6 x 4 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Bài 6. Tìm diện tích hình chữ nhật ABCD, biết hình thoi AMBN có diện tích s bằng 14cm2, độ dài đoạn thẳng MO bởi 2cm và chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 22cm

*

Giải:

Độ dài đoạn MN bằng:

2 x 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn trực tiếp AB bằng:

14 x 2 : 4 = 7 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

22 : 2 = 11 (cm)

Độ lâu năm chiều rộng AD của hình chữ nhật ABCD bằng:

11 – 7 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

7 x 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.

Xem thêm: Em Đã Từng Gặp Ông Tiên Trong Những Truyện Cổ Dân Gian, Hãy Miêu Tả Lại Hình Ảnh Ông Tiên Theo Trí Tưởng Tượng Của Mình

Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo là:

a) 3m8dm cùng 5m

b)4m3cm và 60dm

Bài 2. Tính diện tích hình thoi, biết tổng độ dài hai đường chéo là 1m và hiệu độ nhiều năm hai đường chéo cánh đó là 24cm.

Bài 3. Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm đáy béo là 36cm, đáy bé nhỏ bằng ¾ lòng lớn. Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 4. Hình bên gồm hình chữ nhật ABCD. Trung điểm của các cạnh thành hình thoi MNPQ. Cho biết AB = 18cm và BC = 2/3 AB. Tính diện tích phần tô đậm.

*

Bài 5. Hình thoi ABCD có diện tích 54m2, độ dài đường chéo AC là 12m. Tính độ nhiều năm đường chéo BD.

Bài 6. mang đến hình thoi ABCD gồm BC = 8cm, chiều cao AH = 5cm. Tính diện tích s hình thoi ABCD ( hình thoi được xem như là hình bình hành)

*

Bài 7. mang lại hình thoi ABCD có BC = 25cm, độ cao AH = 24cm, BD = 40cm. Tính độ dài đường chéo cánh AC.