MỘT BỂ KÍNH NUÔI CÁ DẠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 1 2 M CHIỀU RỘNG 0 5 M CHIỀU CAO 0 8 M

*

*

Câu hỏi: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1,2m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,8m bể không có nắp . Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu mét vuông kính để làm cho chiếc bể đó phần nép dán ko đáng kể .

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 2 m chiều rộng 0 5 m chiều cao 0 8 m

Lời giải

Diện tích bao bọc bể cá là : (1,2 + 0,5) x 2 x 0.8 = 3 (m2)

Diện tích đáy bể kính nuôi cá là : 1,2 x 0,5 = 1 (m2)

Diện tích mặt kính làm bể là : 3 + 1 = 4 (m2)

Vậy cần phải dùng 4 m2 kính để làm cho bể.

Dạng toán tính diện tích những hình là việc chiếm dung lượng tương đối lớn trong chương trình toán lớp 5. Dạng toán này thường xuất hiện trong các đề kiểm tra, đề thi. Việc giải vấn đề tính diện tích những hình là không khó, những em chỉ cần nhớ quy tắc, công thức thì sẽ ko ngại toán dạng này . beyu.com.vn sẽ cùng các em củng cố dạng toán này qua bài dưới đây nhé.

Lý thuyết và phương pháp giải

1. Hình chữ nhật

+ Công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân chiều rộng.

Ở đây ta bao gồm diện tích hình chữ nhật gồm chiều rộng là a cùng chiều lâu năm là b thì công thức là:

S = a.b

(Trong đó S là kí hiệu diện tích của hình chữ nhật)

*

Ví dụ : Tính diện tích hình chữ nhật ABCD gồm chiều nhiều năm AB là 15cm cùng chiều rộng BD là 8cm?

*

Lời giải:

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

SABCD=15 x 8 =120 cm2

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

CABCD= 2 x (15 + 8) = 46 cm

2. Hình tam giác

- Hình tam giác có 3 cạnh, 3 đỉnh. Đỉnh là điểm 2 cạnh tiếp gần kề nhau. Cả 3 cạnh đều có thể lấy có tác dụng đáy.

Xem thêm: Khi Muốn Hành Động Trả Thù Một Ai Đó, Hãy Đào Sẵn 2 Huyệt Mộ. 1 Cho Bạn, Và 1 Cho Kẻ Thù

-Chiều cao của hình tam giác là đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đắy cùng vuông góc với đắy. Như vậy mỗi tam giác bao gồm 3 chiều cao.

-Công thức tính diện tích tam giác:

S = (a x h) : 2

Trong đó: h là chiều cao, a là độ lâu năm đáy

Ví dụ 1:Một hình tam giác bao gồm đáy 15 cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó?

Giải:Diện tích hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

Đáp số: 18cm2

3. Hình thang

-Một tứ giác tất cả hai cạnh đáy lớn, đáy bé xíu song tuy nhiên với nhau gọi là hình thang (Hình vuông, hình chữ nhật cũng xem là dạng hình thang đặc biệt).

-Đoạn thẳng giữa nhì đáy của hình thang và vuông góc với hai đáy là đường cao của hình thang. Mọi chiều cao của hình thang đều bằng nhau.

-Công thức tính diện tích hình thang:

S = (a + b) x h: 2

Trong đó: a, b là độ dài những cạnh đáy; h là chiều cao

Ví dụ 2:Tính diện tích hình thang có:Đáy lớn 8m; đáy bé bỏng 75dm; chiều cao 32dm.

Giải:Đổi 8m = 80dm

Diện tích hình thang là:

(80 + 75) x 32 : 2 = 2480 (dm2)

Đáp số: 2480 dm2

4. Hình tròn

-Trong hình học phẳng, một hình tròn trụ là một vùng bên trên mặt phẳng nằm "bên trong" đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

-Công thức Tính diện tích hình tròn:

S =r2x 3,14 hoặc S =d24x3,14

Trong đó: r là bán kính hình tròn, d là đường kính của hình tròn

-Công thức chu vi hình tròn:

C = r x 2 x 3,14 giỏi c = d x 3,14

Ví dụ 3:Một miếng bìa hình tròn có chu vi 37,68 cm. Tính diện tích miếng bìa đó :