MẪU SỔ LIÊN LẠC HỌC SINH THCS

*

Mẫu sổ liên lạc theo Thông tứ 22, mẫu sổ liên hệ theo Thông tư 22 là mẫu sổ liên hệ thông dụng hiện nay đang được sử dụng trong số nhà trường nhằm mục tiêu tạo ra cầu


Sổ liên lạc được xem là cầu nối giữa mái ấm gia đình và đơn vị trường, chu kỳ hàng tuần, mỗi tháng để nhờ cất hộ về cho mái ấm gia đình thông báo về công dụng học tập của mỗi học tập sinh. Bây giờ sổ liên lạc năng lượng điện tử đã được sử dụng nhiều trong những nhà trường, tuy nhiên sổ liên lạc nên phải bảo vệ đầy đủ những nội dung và theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo đào tạo. Sau đây là mẫu sổ liên lạc theo Thông tư 22 được Tài Liệu học tập Thi cập nhật, mời quý thầy gia sư cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu sổ liên lạc học sinh thcs

UBND HUYỆN ….TRƯỜNG TH …..

Bạn Đang Xem: mẫu mã sổ liên hệ theo Thông tứ 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc——–o0o——-

PHIẾU LIÊN LẠCHỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2017– 2018——o0o——

– Họ và tên học tập sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Lớp: . . . . ..

– Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Giới tính: . . . . . . . . . . . . . . . .

I) KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH:

Môn học

Mức đạt được

Đim KT HK I

Nội dung

Mức đạt được

Tiếng Việt

Năng lực

Tự phục vu, trường đoản cú quản

Toán

Hợp tác

Ngoại ngữ

Tự học, giải quyết vấn đề

Tin học

Phẩm chất

Chăm học, siêng làm

Khoa học

Tự tin, trách nhiệm

Sử Địa

Trung thực, kỷ luật

TN-XH

Đoàn kết, yêu thương

Đạo đức

Thành tích đạt được trong học tập kỳ I: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem thêm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âm nhạc

Mỹ thuật

Thủ công

Thể dục

II) NHẬN XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH:

Kiến thức kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Năng lực: ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phẩm chất: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….