Lời Bài Hát Thương Nhau Lý Tơ Hồng

*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* shop chúng tôi khuyến khích gõ tên bài bác hát không lốt hoặc viết tắt của tên bài bác hát: ví như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được buổi tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Thương Nhau Lý Tơ Hồng

* nhấp chuột nút TRÌNH CHIẾU giúp xem toàn màn hình hiển thị (chỉ gồm trên vật dụng tính).


Từ miền nam anh ngược ra Bắc, với theo câu hò điệu lý chín chiếc sông, với theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng đối với cả yêu thương...

Này chiến mã ô kiệu rubi anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ cô bé ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa bạn nữ về dinh nghẹn ngào lý thông thường tình...

<ĐK: > quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương nam nhi từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo cánh mày râu một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu thương nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam anh ngược ra Bắc, có theo câu hò điệu lý chín dòng sông, sở hữu theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu tiến thưởng anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ bạn nữ ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nữ về dinh nghẹn ngào lý thông thường tình...

<ĐK: > quan tiền họ tín đồ ơi tương tứ mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương quý ông từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, yêu đương nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng...quan họ người ơi...Tơ hồng...ngựa ô, chiến mã ô...Tơ hồng...quan họ bạn ơi...Tơ hồng....ngựa ô, ngựa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam anh ngược ra Bắc, có theo câu hò điệu lý chín chiếc sông, có theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu vàng anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ bạn nữ ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nữ giới về dinh nghẹn ngào lý bình thường tình...

Xem thêm: Em Cô Đơn Quá Giữa Bao Chuyện Của Đôi Ta, Cô Đơn Giữa Cuộc Tình (New Version)

<ĐK: > quan tiền họ fan ơi tương tư mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương con trai từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa lại lên thiếp theo con trai một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, yêu thương nhau, yêu thương nhau lý Tơ Hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, sở hữu theo câu hò điệu lý chín chiếc sông, mang theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng đối với cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu rubi anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ thanh nữ ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa phái nữ về dinh nghẹn ngào lý bình thường tình...

<ĐK: > quan liêu họ tín đồ ơi tương tư mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương nam nhi từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan lại họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo đại trượng phu một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu mến nhau, yêu quý nhau lý Tơ Hồng...

xích thằng ( Tơ hồng)... quan tiền họ người ơi... Tơ hồng... chiến mã ô, ngựa chiến ô... tơ hồng ( Tơ hồng)... quan tiền họ người ơi... Tơ hồng... Con ngữa ô, ngựa chiến ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam anh ngược ra Bắc,Mang theo câu hò điệu lý chín chiếc sông,Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn,Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...Này con ngữa ô kiệu rubi anh khớp,Xôn xao câu hò điệu lý bớ thiếu phụ ơi,Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,Đưa phụ nữ về dinh xao xuyến lý thông thường tình...<ĐK:>Quan họ fan ơi tương tư mà chim sáo,Xe chỉ luồn kim thiếp thương nam nhi từ lâu,Áo bay, ai đó đã qua cầu,Đôi mình, duyên tình đậm sâu...Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo,Đến hứa lại lên thiếp theo nam nhi một phen,Gió đưa, bông lúa bên trên đồng,Thương nhau, yêu quý nhau lý tơ hồng...