Khoa công nghệ thông tin đại học khoa học huế

Đại học Khoa Học - Đại học Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.

Bạn đang xem: Khoa công nghệ thông tin đại học khoa học huế


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ 2022

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2022

Hán - NômMã ngành: 7220104Tổ hợp môn: C00; D14; C19; D01Điểm chuẩn: 18

Triết họcMã ngành: 7229001Tổ hợp môn: A08; C19; D66; D01Điểm chuẩn: 19

Lịch sửMã ngành: 7229010Tổ hợp môn: C00; D14; C19; D01Điểm chuẩn: 19

Văn họcMã ngành: 7229030Tổ hợp môn: C00; D14; C19; D01Điểm chuẩn: 19

Quản lý nhà nướcMã ngành: 7310205Tổ hợp môn: C19; C14; A00; D01Điểm chuẩn: 19

Xã hội họcMã ngành: 7310301Tổ hợp môn: C00; D14; D01Điểm chuẩn: 19

Đông phương họcMã ngành: 7310608Tổ hợp môn: C00; D14; C19; D01Điểm chuẩn: 19

Báo chíMã ngành: 7320101Tổ hợp môn: C00; D15; D01Điểm chuẩn: 21,5

Truyền thông sốMã ngành: Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 21,5

Công nghệ sinh họcMã ngành: 7420201Tổ hợp môn: A00; B00; D08; D01Điểm chuẩn: 21,5

Hoá họcMã ngành: 7440112Tổ hợp môn: A00; B00; D07; D01Điểm chuẩn: 19,5

Khoa học môi trườngMã ngành: 7440301Tổ hợp môn: A00; B00; D07; D15Điểm chuẩn: 18,5

Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trườngMã ngành: Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18

Kỹ thuật phần mềmMã ngành: Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 21

Quản trị và phân tích dữ liệuMã ngành: Tổ hợp môn: A00; A01; D01Điểm chuẩn: 19

Công nghệ thông tinMã ngành: Tổ hợp môn: A00; A01; D01; D07Điểm chuẩn: 21

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thôngMã ngành: 7510302Tổ hợp môn: A00; A01; D01; D07Điểm chuẩn: 19

Công nghệ kỹ thuật hoá họcMã ngành: 7510401Tổ hợp môn: A00; B00; D07; D01Điểm chuẩn: 19,5

Kỹ thuật trắc địa bản đồMã ngành: Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18

Địa kỹ thuật xây dựngMã ngành: Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18

Công tác xã hộiMã ngành: 7760101Tổ hợp môn: D01; D14; C19Điểm chuẩn: 19

Quản lý tài nguyên và môi trườngMã ngành: 7850101Tổ hợp môn: D15; B00; C04; D01Điểm chuẩn: 18

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2022

Đang cập nhật....

*

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ 2021

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
7220104Hán - NômC00; D14; C19; D0119
7229001Triết họcA08; C19; D66; D0119
7229010Lịch sửC00; D14; C19; D0119
7229030Văn họcC00; D14; C19; D0119
7310205Quản lý nhà nướcC19; C14; A00; D0118.5
7310301Xã hội họcC00; D14; D0118.5
7310608Đông phương họcC00; D14; C19; D0119
7320101Báo chíC00; D15; D0120
7420201Công nghệ sinh họcA00; B00; D08; D0120
7420202Kỹ thuật sinh họcA00; B00; D08; D0120
7440112Hoá họcA00; B00; D07; D0119
7440301Khoa học môi trườngA00; B00; D07; D1518.5
7460112Toán ứng dụngA00; A01; D0118
7480107Quản trị và phân tích dữ liệuA00; A01; D0120.5
7480201Công nghệ thông tinA00; A01; D01; D0720.5
7510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thôngA00; A01; D01; D0719
7510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcA00; B00; D07; D0119
7520320Kỹ thuật môi trườngA00; B00; D07; D1518.5
7520501Kỹ thuật địa chấtA00; B00; D07; D0118.5
7760101Công tác xã hộiD01; D14; C1918
7850101Quản lý tài nguyên và môi trườngD15; B00; C04; D0118.5

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
7220104Hán - NômC00; D14; C19; D0115
7229001Triết họcA08; C19; D66; D0115
7229010Lịch sửC00; D14; C19; D0115.5
7229030Văn họcC00; D14; C19; D0115
7310205Quản lý nhà nướcC19; C14; A00; D0115
7310301Xã hội họcC00; D14; D0115
7310608Đông phương họcC00; D14; C19; D0115.25
7320101Báo chíC00; D15; D0116.5
7420201Công nghệ sinh họcA00; B00; D08; D0116
7420202Kỹ thuật sinh họcA00; B00; D08; D0116
7440112Hoá họcA00; B00; D07; D0115
7440301Khoa học môi trườngA00; B00; D07; D1515.25
7460112Toán ứng dụngA00; A01; D0116
7480103Kỹ thuật phần mềmA00; A01; D01; D0716.5
7480107Quản trị và phân tích dữ liệuA00; A01; D0116
7480201Công nghệ thông tinA00; A01; D01; D0717
7510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thôngA00; A01; D01; D0715.25
7510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcA00; B00; D07; D0115
7520320Kỹ thuật môi trườngA00; B00; D07; D1515.25
7520501Kỹ thuật địa chấtA00; B00; D07; D0115.25
7580101Kiến trúcV00; V01; V0216.5
7760101Công tác xã hộiD01; D14; C1915
7850101Quản lý tài nguyên và môi trườngD15; B00; C04; D0115.25
*
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ 2020

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
7220104Hán - Nôm15.75
7229001Triết học16
7229010Lịch sử15
7229020Ngôn ngữ học15.75
7229030Văn học15.75
7310108Toán kinh tế16
7310205Quản lý nhà nước16
7310301Xã hội học15.75
7310608Đông phương học15
7320101Báo chí16
7420201Công nghệ sinh học15
7420202Kỹ thuật sinh học15
7440112Hoá học16
7440301Khoa học môi trường16
7460112Toán ứng dụng15
7480103Kỹ thuật phần mềm16
7480107Quản trị và phân tích dữ liệu17
7480201Công nghệ thông tin17
7510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông15
7510401Công nghệ kỹ thuật hoá học16
7520320Kỹ thuật môi trường16
7520501Kỹ thuật địa chất15.5
7580101Kiến trúc15
7580105Quy hoạch vùng và đô thị15
7580211Địa kỹ thuật xây dựng15.5
7760101Công tác xã hội16
7850101Quản lý tài nguyên và môi trường15.5

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Khoa Học - Đại học Huế 2020:

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
Hán - NômC00, C19, D1420
Triết họcC00, C19, C2019
Lịch sửC00, C19, C1418.5
Ngôn ngữ họcC00, C19, D1420
Văn họcC00, C19, D1420
Toán kinh tếA00, A0120
Quản lý nhà nước18.5
Xã hội họcC00, D01,D1520
Đông phương họcC00, C19, C1419
Báo chíC00, D01, D1520
Công nghệ sinh họcA00, B00, D0820
Kỹ thuật sinh họcA00, B00, D0820
Hoá họcA00, B00, D0719
Khoa học môi trườngA00, B00, D0718.5
Kỹ thuật phần mềm20
Công nghệ thông tinA00, A0120
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thôngA00, A0118
Công nghệ kỹ thuật hóa học19
Kỹ thuật môi trườngA00, B00, D0720
Kỹ thuật địa chấtA00, B00, D0718.5
Địa kỹ thuật xây dựngA00, B00, D0718.5
Công tác xã hộiC00, D01, D1419.5
Quản lý tài nguyên và môi trườngA00, B00, D0718.5

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ 2019

Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế tuyển sinh 1900 chỉ tiêu cho 24 ngành đào tạo hệ đại học chính quy trên phạm vi cả nước. Trong đó 2 ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Công nghệ thông tin với 300 chỉ tiêu và ngành Báo chí với 180 chỉ tiêu.

Xem thêm: Cách Bắt Wifi Cho Máy Tính Bàn Win Xp, Hướng Dẫn Cách Phát Wifi Laptop Cho Win Xp

Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa vào học bạ).

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Cụ thể điểm chuẩn Đại học Khoa Học - Đại học Huế như sau:

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
Hán - NômC00, C19, D1413
Triết họcC00, C19, C2013
Lịch sửC00, C19, C1413
Ngôn ngữ họcC00, C19, D1413
Văn họcC00, C19, D1413
Xã hội họcC00, D01, D1513
Đông phương họcC00, C19, C1413
Báo chíC00, D01, D1513.75
Sinh họcA00, B00, D0813
Công nghệ sinh họcA00, B00, D0813
Vật lí họcA00, A0113
Hoá họcA00, B00, D0713
Địa chất họcA00, B00, D0713
Địa lí tự nhiênA00, B00, D0713
Khoa học môi trườngA00, B00, D0713
Toán họcA00, A0113
Toán ứng dụngA00, A0113
Công nghệ thông tinA00, A0113.5
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thôngA00, A0113
Kỹ thuật địa chấtA00, B00, D0713
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồA00, B00, D0713
Kiến trúcV00, V0113
Công tác xã hộiC00, D01, D1413
Quản lý tài nguyên và môi trườngA00, B00, D0713

-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Khoa Học - Đại học Huế có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :