HOÀN THÀNH CÂU VỚI TỪ GỢI Ý

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

4. Hoàn thành câu dựa vào các từ nhắc nhở cho sẵn.Bạn sẽ xem: xong câu nhờ vào từ gợi ý

1. I/not/want/go/because/be/read/book.

Bạn đang xem: Hoàn thành câu với từ gợi ý

→…………………………………………..

2. kittens/be/sleep/hours//so/house/quiet.

→…………………………………………..

3. He/drink/alcohol/since/I/see/

→…………………………………………..

4. They/do/work/whole/day//now/be/tired.

→…………………………………………..

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Lớp 8 giờ đồng hồ anh luyện tập tổng thích hợp 1 0
*

4. Hoàn thành câu dựa vào các từ lưu ý cho sẵn.

Xem thêm: Có Nên Dùng Máy Phun Sương Trong Phòng Điều Hòa Không? Có Nên Để Máy Phun Sương Trong Phòng Ngủ

1. I/not/want/go/because/be/read/book.

→……i don"t want to lớn go because i am reading a book……………………………………..

2. kittens/be/sleep/hours//so/house/quiet.

→…………kittens have been sleeping for hours, so the house is quiet………………………………..

3. He/drink/alcohol/since/I/see/

→………he has been drinking alcohol since i saw him…………………………………..

4. They/do/work/whole/day//now/be/tired.

→………they have been doing for work the whole day , now they are tired…………………………………..

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

→………she hasn"t seen her parents so long because she is busy…………………………………..

Đúng 0 bình luận (0) Các câu hỏi tương từ bỏ
*

1. She can't go for a walk now because she.......(help) her parents about the house. She often ......... (do) it on mondays

2. Where ......... ( they, spend ) last summer ?

- I .......... ( not, know ), I........... (think ) they ........( be ) in France

3. Wait! Where ...........( you , go )? I.......... (go) khổng lồ the cửa hàng to buy some milk

4. How often ...........( you, swim ) in the lake in summer ? -Two or three times a week

5. Yesterday Tony ..........( do ) exercises, ..........(dress) and .........( have ) breakfast

6. When Sara .......(be) five she ...........(can ) read and write

7. Look! A man .........( swim) in the lake !

8. Don't turn TV on. The boys .........( learn ) the poem by heart

9. Last month she ........( not, work ) in the garden. She .........(be) very ill

10. When..........( usually, he, get up )? He always ............( get up ) at 7 o'clock in the morning but today he ...........( still, sleep ). Yesterday he ...........(paint) the house và ...........( get ) very tired