Toán Lớp 5 Trang 79, 80 Luyện Tập Chung

- Chọn bài -Chia một số thập phân với một trong những tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên nhưng thương tìm được là một trong những thập phânLuyện tập trang 68Chia một số trong những tự nhiên cho một vài thập phânLuyện tập trang 70Chia một số thập phân cho một trong những thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập bình thường trang 72Luyện tập thông thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số tỷ lệ tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập chung trang 79Luyện tập thông thường trang 80Giới thiệu máy tính xách tay bỏ túiSử dụng máy tính xách tay bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 rèn luyện chung trang 79 khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 5 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : cuối năm 2000 số lượng dân sinh của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tạo thêm bấy nhiêu xác suất thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Lời giải:

a) so với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 fan là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường kia năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ 70 000 đồng cùng số tiền đó bởi 7% số tiền quăng quật ra. Để tính số vốn của bạn đó, ta đề nghị tính: