Giải tiếng anh trên mạng lớp 3, ioe: hấp dẫn

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 1

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng một năm năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng giành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng. Để dành được kết quả cao nhất tại kỳ thi Violympic sắp tới mời các em học viên cùng sở hữu về đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng ngực năm năm 2016 - 2017 để ôn luyện và tham khảo.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh trên mạng lớp 3, ioe: hấp dẫn

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng mông năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng ngực năm năm 2016 - 2017

I. Vượt vật cản vật

Question 1: Which even number comes right before?

... 10; 12; 14; 16

A) 18 B) 8 C) 6 D) 4


Question 2: 10 more than 27 is ...

Question 3: Find the sum of all numbers in the following table.

Question 4: Find the sum of all numbers in the following table.

Question 5: Given 5 numbers: 10; 37; 23; 45; 64. What is the difference between the greatest and the least number?

II. Tìm cặp bởi nhau


III. Điền tác dụng thích hợp vào vị trí (...): Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Write "seven hundred and sixteen" in number.

Xem thêm: Tóm Tắt Tác Giả - Tác Phẩm Vợ Nhặt, Sơ Lược Tác Phẩm Vợ Nhặt (Kim Lân)

Question 2: Which number makes the equation true?

23 + 4 = 3 x ...

Question 3: How many days are there in 4 weeks?

Question 4: Which old number comes next?

5; 7; 9; 11 ...

Question 5: Write the even number between 37 và 39.

Question 6: Write the following numbers in increasing order: 11; 43; 2; 87

Question 7: There are 23 kiwis anh 11 bananas in a box. How many more kiwis than bananas are there in this box?

Question 8: If you can make 5 paper flowers each hour. How many paper flowers will you have after 3 hours?

Question 9: Mark has seventeen stamps. Min has two stamps less than Mark. How many stamps does Min have?

Question 10: Find the greatest number in the following table.

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1

I. Vượt chướng ngại vật

Question 1: B

Question 2: 37

Question 3: 50

Question 4: 16

Question 5: 54

II. Tìm kiếm cặp bởi nhau

(1) = (11); (2) = (3); (4) = (8); (5) = (19); (6) = (7); (9) = (12); (10) = (16); (13) = (17); (14) = (18); (15) = (20)


III. Điền tác dụng thích đúng theo vào địa điểm (...): Fill in the blank with the suitable number