Trường cao đẳng cảnh sát nhân dân 2, điểm chuẩn trường cao đẳng khối công an

Tổng cục an toàn nhân dân ra mắt điểm chuẩn của 4 trường cđ khối công an. Người vợ khối C vào Cao đẳng an toàn nhân dân 1 lấy cao nhất 29,5 điểm, chỉ hèn hệ đh 0,25 điểm.

 Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất vào cđ Cảnh gần kề Nhân dân I là 29,25 điểm Khối C với thí sinh nàng và thấp tuyệt nhất 23,75 khối D1 cùng với nam.Cao đẳng an toàn Nhân dân I tất cả điểm trúng tuyển chọn với thí sinh nữ khối C cao nhất 29,5.

Xem thêm: Xem Bói Ngày Tháng Năm Sinh Giải Đoán Vận Mệnh Tương Lai, Xem Bói Ngày Sinh

Thí sinh phái nam khối D1 gồm điểm trúng tuyển chọn thấp duy nhất 23,5.Thí sinh phái nam khối D1 gồm điểm trúng tuyển thấp độc nhất vào cđ Cảnh gần cạnh Nhân dân II là 21,5. Điểm trúng tuyển cao nhất trường là 26,5 với thí sinh cô gái khối A. 22 là điểm trúng tuyển chọn thấp duy nhất vào Cao đẳng an toàn Nhân dân II của thí sinh phái mạnh khối D1, tối đa là 27 điểm cùng với thí sinh thiếu phụ khối C.Điểm chuẩn năm 2016 của 4 trường cđ Công an Nhân dân rõ ràng như sau:

*
*
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:183;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>

TIN MỚI NHẤT


*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:192;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinh ngành bản vẽ xây dựng khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:200;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 phương pháp thấm thía rút ra từ đều câu chuyện: Kẻ mạnh là người sống!