Điểm Chuẩn Cao Đẳng Công An Cao Nhất 29,5

Tổng cục bình yên nhân dân chào làng điểm chuẩn chỉnh của 4 trường cđ khối công an. Nữ khối C vào Cao đẳng bình an nhân dân 1 lấy tối đa 29,5 điểm, chỉ hèn hệ đại học 0,25 điểm.

 Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất vào cao đẳng Cảnh tiếp giáp Nhân dân I là 29,25 điểm Khối C cùng với thí sinh bạn nữ và thấp độc nhất vô nhị 23,75 khối D1 với nam.Cao đẳng an ninh Nhân dân I bao gồm điểm trúng tuyển với thí sinh thiếu phụ khối C tối đa 29,5.

Xem thêm:

Thí sinh phái mạnh khối D1 có điểm trúng tuyển thấp duy nhất 23,5.Thí sinh phái nam khối D1 tất cả điểm trúng tuyển thấp duy nhất vào cao đẳng Cảnh ngay cạnh Nhân dân II là 21,5. Điểm trúng tuyển tối đa trường là 26,5 với thí sinh bạn nữ khối A. 22 là vấn đề trúng tuyển chọn thấp độc nhất vào Cao đẳng an toàn Nhân dân II của thí sinh phái mạnh khối D1, cao nhất là 27 điểm cùng với thí sinh thiếu phụ khối C.Điểm chuẩn chỉnh năm năm 2016 của 4 trường cđ Công an Nhân dân ví dụ như sau:

*
*
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:183;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>

TIN MỚI NHẤT


*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:192;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinh ngành kiến trúc khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:200;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 bề ngoài thấm thía đúc rút từ đa số câu chuyện: Kẻ mạnh là người sống!