ĐÊM TRONG ĐÈN NGỒI NHỚ LẠI TỪNG CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA

Đêm chong đèn ngồi lưu giữ lại Từng câu chuyện ngày xưa. Chị em về đứng dưới mưa Che bọn con nằm ngủ Canh từng bước đi thù. Chị em ngồi dưới cơn mưa. Bà bầu lội qua con suối, bên dưới mưa bom không ngại Mẹ nhẹ nhàng gửi lối, Tiễn bé qua núi đồi. Mẹ chìm ngập trong đêm tối, Gió mưa tóc đậy lối con đi. Đêm chong đèn ngồi lưu giữ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Bà bầu về đứng bên dưới mưa, bịt tứng căn nhà bé dại Xóa sạch vết nhỏ về người mẹ ngồi dưới trận mưa Mẹ là gió uốn nắn quanh, bên trên đời nhỏ thầm yên Trong câu hát thanh bình. Người mẹ làm gió mong muốn manh. Bà mẹ là nước cất chan, Trôi dùm con phiền muộn mang lại đời mãi trong lành người mẹ chìm bên dưới gian nan.

Bạn đang xem: Đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Làm Sao Để Đưa File Bị Open With Về Định Dạng Ban Đầu Win 10

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.