Đề cương ôn tập chương 2 số học 6 có đáp án

Hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 2 số học tập Toán 6 tập 1: bài 107, 108, 109 trang 98; bài bác 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 trang 99; bài bác 119, 120, 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1 trên beyu.com.vn

Bài 107. Trên trục số mang lại hai điểm a,b (h.53). Hãy:

a) xác định điểm -a, -b bên trên trục số

b) khẳng định điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| bên trên trục số

c) So sánh các số a, b, -a, -b, |a|, |b|, |-a|, |-b| cùng với số 0

a), b) các em xác định như hình dưới đây

*

c) a0; -a>0; -b0;|b| > 0; |-a| > 0; |-b| > 0 hoặc |a| = |-a| = -a > 0 với a 0 với -b |a| ≥ 0 với tất cả a.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 2 số học 6 có đáp án

Đang xem: Toán 6 ôn tập chương 2

Bài 108. Cho số nguyên a không giống 0. So sánh -a với a với -a với 0

Vì a ≠ 0 ⇒ a > 0 hoặc a nếu như a > 0 ⇒ -a giả dụ a 0 ⇒ -a > a

Bài 109 trang 98. Dưới đấy là tên với năm sinh của một trong những nhà toán học:

TênNăm sinh
Lương gắng Vinh1441
Đề-Các1596
Pi-Ta-Go-570
Gau-xơ1777
Ác-si-mét-287
Ta-lét-624
Cô-va-lép-xkai-a1850

Sắp xếp những năm sinh trên phía trên theo vật dụng tự thời gian tăng dần.

Sắp xếp các năm sinh trên đây theo sản phẩm công nghệ tự thời hạn tăng dần: -624

Bài 110 Ôn tập chương 2 Toán số học Trong các câu sau đây, câu như thế nào đúng, câu làm sao sai? mang lại ví dụ minh họa đối với các câu saia) Tổng của nhì số nguyên âm là một trong những nguyên âm


READ: Soạn bài bác Đặc Điểm Của Văn Biểu Cảm, Soạn bài bác Đặc Điểm Của Văn bản Biểu Cảm (Chi Tiết)

b) Tổng của nhì số nguyên dương là một trong những nguyên dương

c) Tích của nhị số nguyên âm là một số nguyên âm.

d) Tích của hai số nguyên dương là một trong những nguyên dương.

Xem thêm:

a) Đúng; b) Đúng c) sai ví dụ (-3).(-2) = 6; d) Đúng

Bài 111 trang 99. Tính những tổng sau:

a)  +(-8)

b) 500 – (-200) – 210 – 100

c) –( -129) + (-119) –301 +12

d) 777 – (-111) –(-222) +20

Đáp án: a) +(-8) = (-28)+(-8) = -36

b) 500 – (-200) – 210 – 100 = 500+200 – 210 – 100 = 700 – 210 – 100=490 – 100 = 390

c) –( -129) + (-119) –301 +12= 129 – 119 – 301 +12 =10 +12 –301 = 22 – 301 = ( – 279)

d) 777 – (-111) –(-222) +20 = 777+111+222+20 = 1020

Bài 112 trang 99. Đố vui: bạn Điệp đã tìm kiếm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bởi hai lần số thứ hai (a) tuy vậy số thứ hai trừ đi 10 lại bằng số thứ nhất trừ đi 5 ( tức là a-10 =2a -5). Hỏi đó là hai số nào?

Theo bài bác ra ta có:

a – 10 =2a – 5 ⇔ 2a – a = 5 – 10 ⇔ a = -5

Vậy 2a = 2.(-5) = -10

Vậy số đầu tiên là -10; số thứ hai là -5.

Bài 113.

*

Đố: Hãy điền những số 1;-1;2;-2;3;-3 vào các ô trống ở hình vuông (mỗi số vào một trong những ô) thế nào cho tổng tía số trên từng dòng, từng cột hoặc mỗi đường chéo cánh đều bởi nhau.


READ: bài bác Học: Khái Quát lịch sử Tiếng Việt (Chi Tiết), Khái Quát lịch sử hào hùng Tiếng Việt

*

Tổng toàn bộ 9 số sống 9 ô của hình vuông vắn là:

1+(-1)+2+(-2)+3+(-3)+4+0+5 = 9

⇒Tổng cha số trên từng dòng, mỗi cột, từng đường chéo là: 9:3 = 3

Do đó:

c = 3-(5+0) = -2 ; e = 3- = 1; a = 3-(1+0) = 2;

g = 3-(4+0) = -1; b = 3- = 3; d = 3-(2+4) = -3

23-2
-315
4-1

Bài 114 trang 99 – Ôn tập chương 2. Liệt kê và tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:

a) -8

Bài 115. Tìm a ∈ Z, biết:a) |a| = 5; b) |a| = 0; c) |a| = -3;d) |a| = |-5|; e) -11|a| = -22

Đáp án: a) |a| = 5 ⇒ a = ±5b) |a| = 0 ⇒ a = 0c) |a| = -3 không có số a nào thỏa mãn vì |a| ≥ 0d) |a| = |-5| ⇒ a = ±5e) -11.|a| = -22 ⇒|a| = 2 ⇒ a =±2

Bài 116. Tính:

a) (-4).(-5).(-6);

b) (-3+6).(-4);

c)(-3-5).(-3+5);

d)(-5-13):(-6)

Đáp án: a) (-4).(-5).(-6) = (-120)

b) giải pháp 1: (-3+6).(-4)= 3.(-4) = (-12) giải pháp 2: = (-3).(-4)+ 6.(-4) = 12-24 = -12

c) (-3-5).(-3+5)= (-8).2 = -16

d) (-5-13):(-6)= (-18): (-6) = 3

Bài 117. Tính:

a) (-7)3.24

b) 54.(-4)2

Giải: a) (-7)3.24 = (-343).16 = -5488b) 54.(-4)2 = 625.16 =10000

Bài 118 Toán 6. Tìm số nguyên x, biết:a) 2x -35 =15; b) 3x +17 =2; c) |x-1| = 0

a) 2x -35 = 152x = 15+352x = 50x = 50:2x = 25b) 3x + 17 = 23x = 2 – 173x = -15x = -5c) |x-1| = 0 x =1

Bài 119. Tính bằng hai cách:

a) 15.12-3.5.10;

b) 45-9.(13+5);

c) 29.(19-13) -19.(29-13)

Giải: a)15.12-3.5.10 = 180-150 = 30 (cách 1)

15.12-3.5.10 = 15.12-15.10 = 15.(12-10)= 15.2 = 30(cách 2)

b) 45-9.(13+5)= 45-9.18= 45-162= -117 (Cách 1)

c) 29.(19-13) -19.(29-13) =29.6 -19.16 = 174 – 304 = -130 (cách 1)

29.(19-13)-19.(29-13) = 29.19-29.13-19.29+19.13 = 29.19-19.29-29.13+19.13 = 0-(29.13-19.13)= 0-((29-19).13)=0-(10.13) = 0-130 = -130 (cách 2)

Bài 120. Cho nhị tập hợp: A =3;-5;7; B =-2;4;-6;8a) bao gồm bao nhiêu tích ab( cùng với a ∈ A cùng b ∈ B) được sản xuất thành?b) bao gồm bao nhiêu tích to hơn 0; từng nào tích bé dại hơn 0?c) tất cả bao nhiêu tích là bội của 6?d) có bao nhiêu tích là ước của 20?


READ: Giáo Án người Trong Bao A - Giáo Án Ptnl bài bác Người vào Bao

Giải: a) tất cả 12 tích a.bb) có 6 tích to hơn 0; 6 tích nhỏ tuổi hơn 0.c) có 6 tích là bội của 6 là : -6;12;-18;24;30;-42d) bao gồm 2 tích là Ước của trăng tròn là: 10; -20

Bài 121 trang 100. Đố: hãy điền các số nguyên phù hợp vào các ô trống tiếp sau đây sao mang đến tích của ba số ở tía ô ngay tức khắc nhau đều bằng 120:


Post navigation


Previous: coi Phim Về đơn vị Đi con Tập 85 : Thư gồm Cho Vũ Cơ Hội? xem Phim Về nhà Đi nhỏ Tập 85 Vietsub
Next: 5 mẫu mã Tóm Tắt Văn phiên bản Vượt Thác Của Đoàn Giỏi, tìm hiểu Nội Dung cầm Tắt Văn bản Vượt Thác