Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế

- fan nộp thuế thực hiện lập tờ khai Đăng ký áp dụng hóa solo điện tử theo mẫu mã số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123 gửi đến cơ quan liêu thuế.

Bạn đang xem: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế

- Trong thời hạn 01 ngày làm cho việc kể từ ngày dìm được đăng ký sử dụng hóa 1-1 điện tử, phòng ban thuế có trọng trách gửi thông tin điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định 123 cho doanh nghiệp:

Trường hợp được chấp nhận, doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123.Trường đúng theo không được chấp nhận, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung theo yêu cầu của cơ quan thuế và gửi lại theo quá trình trên.

- sau thời điểm được phòng ban thuế đồng ý sử dụng hóa đối kháng điện tử theo Nghị định 123, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục bỏ hóa đối kháng giấy với hóa đơn điện tử đã phát hành theo các quy định trước đó.


Hướng dẫn ghi mẫu:
*

- Mục 1:Nếu đăng ký lần đầu tích lựa chọn Đăng ký kết mới; nếu sửa đổi, bổ sung từ lần 2 trở đi lựa chọn Thay thay đổi thông tin.

- Mục 2: Ghi vừa đủ thông tin của doanh nghiệp, bạn nộp thuế triển khai đăng ký. Chú ý showroom email thực hiện email của doanh nghiệp để phòng ban thuế gởi thông báo tác dụng đăng cam kết và các thông tin khác.

- Mục 3: Hình thức hóa đơn: doanh nghiệp địa thế căn cứ vào Điều 91 Luật làm chủ Thuế để tích chọn hình thức hóa đơn tương xứng hoặc theo yêu mong của phòng ban thuế, hiện thời cơ quan thuế ưu tiên doanh nghiệp thực hiện hóa đối chọi có mã.

*

- Mục 4: bề ngoài gửi tài liệu hóa đơn điện tử:

Trường hợp công ty thuộc đối tượng người sử dụng được áp dụng hóa đối chọi điện tử có mã không phải trả tiền: nếu lâm vào tình thế 2 đối tượng người tiêu dùng trên thì tích chọn tương ứngTrường hợp thực hiện hóa đối chọi điện tử không có mã của cơ quan thuế:

+ Chuyển dữ liệu hóa đối chọi điện tử trực tiếp nối cơ quan thuế: tích chọn nếu thuộc 1 trong các 2 trường thích hợp sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức tài chính sử dụng hóa đơn số lượng lớn, bao gồm hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu mong về định dạng chuẩn dữ liệu và khí cụ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 123, mong muốn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo bề ngoài gửi trực tiếp đến cơ quan liêu thuế gửi văn phiên bản kèm theo tài liệu chứng tỏ điều kiện đáp ứng nhu cầu đến Tổng cục Thuế.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính có tổ chức triển khai mô hình doanh nghiệp mẹ - con, bao gồm xây dựng hệ thống làm chủ dữ liệu hóa đơn tập trung tại doanh nghiệp mẹ và có nhu cầu Công ty bà mẹ chuyển toàn cục dữ liệu hóa solo điện tử bao gồm cả dữ liệu của các công ty bé đến phòng ban thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì gửi hẳn nhiên danh sách công ty con mang lại Tổng cục Thuế để thực hiện kết nối kỹ thuật.

Xem thêm: Nghe Bài Hát Trái Đất Này Là Của Chúng Mình, Trái Đất Này Là Của Chúng Mình

+ Thông qua tổ chức hỗ trợ dịch vụ hóa solo điện tử: các trường phù hợp còn lại, là các doanh nghiệp đăng ký sử dụng ứng dụng hóa đối chọi điện tử do các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa solo điện tử hỗ trợ (hầu hết doanh nghiệp lớn ở trường thích hợp này).

*

- Mục 5:Phương thức chuyển dữ liệu hóa đối chọi điện tử:

Chuyển theo bảng tổng hợp tài liệu hóa solo điện tử: Áp dụng với các doanh nghiệp sau đưa dữ liệu cùng kỳ kê khai tháng/ quý:

+ cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu bao gồm viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải đường bộ hàng không, chứng khoán.

+ bán sản phẩm hóa là điện, nước sạch nếu như có tin tức về mã quý khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng hàng.

Chuyển vừa đủ nội dung từng hóa đơn: những doanh nghiệp sót lại và doanh nghiệp sử dụng hóa đối chọi có mã. (hầu hết doanh nghiệp lớn ở trường hợp này).

- Mục 6:Loại hóa 1-1 áp dụng: công ty tích chọn các loại hóa đối chọi sử dụng tương ứng. Trường phù hợp trong cùng một số loại hóa đối kháng mà công ty có yêu cầu sử dụng nhiều hơn nữa 1 mẫu số ký hiệu, mẫu mã hóa solo thì cơ sở thuế chỉ thống trị theo nhiều loại hóa đơn.

- Mục 7: Danh sách chứng từ số sử dụng: công ty đăng cam kết thông tin các chữ ký kết số áp dụng khi xuất hóa đơn. Khi đk trên phần mềm sẽ cung ứng đọc tin tức chữ cam kết số vào. Trường đúng theo chữ ký số biến hóa thông tin (cấp lại, gia hạn) thì cần thực hiện cập nhật với phòng ban thuế.

*

- Mục 8:Đăng cam kết ủy nhiệm lập hóa đơn: ngôi trường hợp công ty ủy nhiệm cho Đơn vị không giống lập hóa solo thì kê khai vào- là bên có quan hệ link với người buôn bán như quan hệ tình dục góp vốn, quan hệ giữa doanh nghiệp mẹ-con có thỏa thuận hợp tác ủy quyền lập hóa đơn. Nếu như không thì quăng quật trống.