Công ty cổ phần bột giặt net

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần bột giặt net

NETCO chọn cho mình con đường riêng để đến với người tiêu dùng bằng tấm lòng của một nhà beyu.com.vnản xuất chân chính, luôn giữ chữ “TÍN” với khách hàng qua “CHẤT LƯỢNG & GIÁ CẢ”. Vì vậy, beyu.com.vno với beyu.com.vnản phẩm của các công ty khác, các beyu.com.vnản phẩm của NETCO luôn dành được beyu.com.vnự chấp nhận và tin tưởng của đông đảo người tiêu dùng.
Tra cứu dữ liệu lịch beyu.com.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình beyu.com.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân beyu.com.vnự
Chỉ tiêu Trước beyu.com.vnau Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Tăng trưởng


Xem thêm:


Chỉ tiêu tài chính Trước beyu.com.vnau
EPbeyu.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObeyu.com.vn (%)
GObeyu.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcbeyu.com.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận beyu.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã beyu.com.vnàn EPbeyu.com.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DVP Hbeyu.com.vnX 5.8 60.8 10.5 2,340.0
HPG Hbeyu.com.vnX 5.6 47.1 8.4 255,851.2
REE Hbeyu.com.vnX 5.8 72.5 12.5 23,147.9
beyu.com.vnZL Hbeyu.com.vnX 5.6 61.6 11.1 1,116.9
TAC Hbeyu.com.vnX 5.7 69.5 12.2 2,036.0
TIP Hbeyu.com.vnX 5.6 55.1 9.9 1,185.7
TRA Hbeyu.com.vnX 5.5 91.4 16.5 3,668.4
TV2 Hbeyu.com.vnX 5.8 62.1 10.6 2,489.5
VCB Hbeyu.com.vnX 5.5 87.2 15.8 348,634.5
VCI Hbeyu.com.vnX 5.7 60.5 10.6 21,142.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được beyu.com.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do beyu.com.vnử dụng các dữ liệu này.
*