CÓ 9 Ô TÔ CHUYỂN THỰC PHẨM VÀO THÀNH PHỐ TRONG ĐÓ CÓ 5 Ô TÔ

Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố , trong số đó 5 ô tô mũi nhọn tiên phong , mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau , chuyển được 45 tạ .

Bạn đang xem: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố trong đó có 5 ô tô

Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn hoa màu . Nhanh nhé , mink đang vội , viết bài bác giải lun mang lại mink nhé . Thanks !


*

*

bài này khó quá ! Ai giải góp mình với, mình đã nhức đầu đây !

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong những số đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ.

Xem thêm: Phim Bản Nhạc Định Mệnh Tập 4, Bản Giao Hưởng Định Mệnh Tập 1

Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm ?

Nhé ! cấp tốc nhanh góp mình nhé !

Bài 4: có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố ,trong kia 5 ô tô đón đầu ,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau ,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hoa màu ?

giúp mik nha, ghi nhớ kb nhé

Có 9 ô tô chuyển lương thực vào thành phố,trong kia 5 ô tô đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ .Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm

Có 9 ô tô chuyển lương thực vào thành phố ,trong đó gồm 5 ô tô đón đầu , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 ô tô đi sau , mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ . Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố, trong đó có 5 xe hơi đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Có 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành phố,trong kia 5 ô tô đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn hoa màu THANK YOU

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 xe hơi đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm THANK YOU

có 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố ,trong đó 5 ô tô mũi nhọn tiên phong , mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tooddi sau , mỗi ô tô chyển được 45 tạ . Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn lương thực ??