Chúng Ta Cần Làm Gì Để Bảo Vệ Giữ Gìn Những Di Tích Lịch Sử Di Sản Văn Hóa Và Danh Lam Thắng Cảnh

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 5(1đ): .Em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh? M3

A. Viết, vẽ lên các di sản văn hoá.

Bạn đang xem: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ giữ gìn những di tích lịch sử di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh

B. Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất của các di tích đã được xếp hạng.

C. Không vứt rác bừa bãi, nhắc nhở mọi người giữ gìn sạch đẹp các di sản văn hoá.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 6(0,5đ): Từ nào sau đây trái nghĩa với từ bình minh ?

A- Buổi sáng.

B- Buổi trưa.

C- Buổi tối.

D- Hoàng hôn

Câu 7(1đ)  Tìm từ đồng nghĩa với từ “ siêng năng” ………………………

 Đặt câu với từ vừa tìm được:………………………………………………

………………………………………………………………………………………..Câu 8(1,5đ): Tìm danh từ, động từ, tính từ có trong câu sau:

“ Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm.”

-Danh từ:…………………………………………………………………….

-Động từ:………………………………………………………………………

- Tính từ:………………………………………………………………………


Lớp 5 Tiếng việt
5
0
*

5.D

6.D


Đúng 3
Bình luận (2)
*

Đê đê


Đúng 1
Bình luận (2)

Nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

Chúng ta cần làm gì để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh ?


Lớp 7 Giáo dục công dân
1
0
Gửi Hủy

Là một học sinh, để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh các em cần làm những việc sau:

+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.

+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa

+ không vứt rác bừa bãi

+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật

+ tham gia các lễ hội truyền thống.

Xem thêm:


Đúng 2

Bình luận (0)

Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ những di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hoá ?


Lớp 7 Giáo dục công dân
1
1
Gửi Hủy

Phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá vì:

- Các di sản văn hoá phi vật thể rất dễ bị mai một cùng với thế hệ già, nếu không được bảo tồn, lưu giữ, truyền lại thì sẽ bị lãng quên. Ví dụ: Một nghệ sĩ cao tuổi hát ca Huế, ca trù, tuồng...

- Các di sản văn hoá vật thể bị xuống cấp trầm trọng, hư hỏng do thời gian chiến tranh, do thiên nhiên, do ý thức của con người.

- Những cổ vật quý hiếm của quốc gia bị đánh tráo, mất cắp.


Đúng 0

Bình luận (0)

Để bảo vệ giữ gìn những di tích lịch sử di sản văn hóa và danh lam thắm cảnh 

1 giữ gìn sạch sẽ các di sản địa phương

2 tích cực tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử

3 không vứt rác bừa bãi

4 tố giác kẻ trộm cắp các đồ vật di vật

Viết đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu

Help me plssss


Lớp 7 Ngữ văn
0
1
Gửi Hủy

Câu 1: Kể tên những di sản văn hóa của Việt Nam mà em biết?

Câu 2: Di sản văn hóa là gì ?

Câu 3: Di sảm văn hóa được chia làm mấy loại? Lấy VD 

Câu 4:Tại sao ta phải giữ gìn,bảo veejdi sản văn hóa ,danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa ?

Câu 5: Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ di sản văn hóa ?


Lớp 7 Giáo dục công dân Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
2
1
Gửi Hủy

Câu 1

/Quần thể di
 tích Cố đô Huế .../Phố cổ Hội An. .../Thánh địa Mỹ Sơn. .../Hoàng thành Thăng Long. .../Thành Nhà Hồ .../Nhã nhạc cung đình Huế .../Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. .../Dân ca Quan họ
Đúng 2
Bình luận (0)

Câu 2

Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật thể và các thuộc tính phi vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau.

Câu 3 Di sản văn hóa bao gồm tài sản văn hóa (như các tòa nhà, cảnh quan, di tích, sách, tác phẩm nghệ thuật, và các hiện vật), văn hóa phi vật thể (như văn hóa dân gian, truyền thống, ngôn ngữ và kiến thức) và di sản tự nhiên (bao gồm cảnh quan có tính văn hóa quan trọng và đa dạng sinh học).

Câu 4

Phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá vì:

- Các di sản văn hoá phi vật thể rất dễ bị mai một cùng với thế hệ già, nếu không được bảo tồn, lưu giữ, truyền lại thì sẽ bị lãng quên. Ví dụ: Một nghệ sĩ cao tuổi hát ca Huế, ca trù, tuồng...

- Các di sản văn hoá vật thể bị xuống cấp trầm trọng, hư hỏng do thời gian chiến tranh, do thiên nhiên, do ý thức của con người.

- Những cổ vật quý hiếm của quốc gia bị đánh tráo, mất cắp.

Câu 5

- Phải trông nom, giữ gìn cẩn thận 

- Thường xuyên di tu bảo dưỡng, tôn tạo và nâng cấp 

- Mỗi người, mỗi tổ chức cần phải có ý thức, trách nhiệm và tôn trọng di mọi di sản văn hóa kể cả vật thể hay phi vật thể.

- Như vậy ta mới có thể gìn giữ những di sản văn hóa từ đời này sang đời khác và luôn giữ được vẻ đẹp cùng với sự vững bền mãi với thời gian.