CHO HÌNH CHÓP SABCD CÓ ĐÁY LÀ HÌNH THOI CẠNH A GÓC ABC=60 ĐỘ

*

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, góc ABC=60 độ, S A ⊥ ( A B C D ) ; S A = a 3  . điện thoại tư vấn α là góc giữa SA và mặt phẳng (SCD). Tính tanα.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi cạnh a góc abc=60 độ

A. 1/2

B. 1/3

C.1/4

D.1/5


*

Chọn lời giải A

*


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C ^ 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên khía cạnh phẳng A B C D trùng với trung tâm tam giác ABC. điện thoại tư vấn φ là góc giữa con đường thẳng SB với khía cạnh phẳng S C...

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C ^ = 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng A B C D trùng với trung tâm tam giác ABC. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng S C D , tính sin φ biết rằng S B = a .

A. Sin φ = 2 2

B. sin φ = 2 3

C. sin φ = 3 2

D. sin φ = 6 2


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. điện thoại tư vấn O là giao điểm của AC cùng BD. Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của đoạn OA cùng góc S D ; A B C D ^ 60 ° . Gọi a là góc giữa...

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. điện thoại tư vấn O là giao điểm của AC với BD. Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh S xung quanh phẳng (ABCD) là trung điểm H của đoạn OA với góc S D ; A B C D ^ = 60 ° . Gọi a là góc thân hai mặt phẳng (SCD)(ABCD). Tính tanα

A. Chảy α = 4 15 9

B. Chảy α = 30 12

C. Chảy α = 10 3

D. Rã α = 30 3


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Góc B A D ⏜ có số đo bởi 60 ° . Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung tâm tam giác ABC .Góc giữa (ABCD) với (SAB) bởi 60 ° . Tính khoảng cách từ B cho mặt phẳng (SCD) . A. 3 a 17...

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD  là hình thoi cạnh a. Góc B A D ⏜  có số đo bởi 60 ° . Hình chiếu của S lên phương diện phẳng (ABCD) là giữa trung tâm tam giác ABC .Góc giữa (ABCD) và (SAB)  bằng   60 ° . Tính khoảng cách từ B cho mặt phẳng (SCD) .

A. 3 a 17 14

B. 3 a 7 14

C. 3 a 17 4

D.

Xem thêm: Tưởng Tượng Và Kể Lại Giấc Mơ Được Gặp Sơn Tinh Của Em, Kể Về Giấc Mơ Được Gặp Sơn Tinh Hoặc Thủy Tinh

3 7 4


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên khía cạnh phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Gọi φ là goc giữa mặt đường thẳng SB cùng mặt phẳng (SCD), tính sin φ biết rằng SB a. A. Sin φ 1 4 B. Sin φ...

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C = 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với giữa trung tâm tam giác ABC. Gọi φ là goc giữa mặt đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD), tính sin φ hiểu được SB = a.

A. Sin φ = 1 4

B. Sin φ = 1 2

C. Sin φ = 3 2

D. Sin φ = 2 2


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình thoi cạnh a, A B C ^ 60 ° mặt bên SAB là tam giác phần đông và bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Call α là số đo gó giữa mặt đường thẳng SB với mặt phẳng (SCD). Khi đó cosα bằng A. 1 4 B. 6 4 C. 3 2...

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình thoi cạnh a, A B C ^ = 60 ° mặt mặt SAB là tam giác số đông và phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Hotline α là số đo gó giữa con đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD). Lúc ấy cosα bằng

A. 1 4

B. 6 4

C. 3 2

D. 10 4


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BDa. Cạnh SA vuông góc với mặt đáy và S A a 6 2 . Tính góc thân hai phương diện phẳng (SBC) và (SCD). A. 60 ° B. 120 ° C. 45 ° D. 90 °

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BD=a. Cạnh SA vuông góc với dưới mặt đáy và S A = a 6 2 . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD).

A. 60 °

B. 120 °

C. 45 °

D. 90 °


Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, B A D 60 ° , SAa và SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Khoảng cách từ B cho mặt phẳng (SCD) bởi A. A 21 7 B. A 15 7 C...

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, B A D = 60 ° , SA=a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B cho mặt phẳng (SCD) bằng

A. A 21 7  

B. A 15 7  

C. A 21 3  

D. A 15 3  


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BD a. Bên cạnh SA vuông góc với dưới đáy và S A a 6 2 . Tính góc thân hai khía cạnh phẳng (SBD) và (SCD) A. 60 0 B. 120 0 C. 45 0...

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BD = a. Cạnh bên SA vuông góc với dưới đáy và S A = a 6 2 . Tính góc giữa hai phương diện phẳng (SBD) và (SCD)

A. 60 0

B. 120 0

C. 45 0

D. 90 0


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a. Khía cạnh phẳng (SAB) vuông góc với đáy (ABCD). Call H là trung điểm của AB, SH HC, SA AB. Call α là góc giữa con đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD). Tính giá trị của chảy α A. 1 2 B. 2 3 C. 1 3 D. 2

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a. Phương diện phẳng (SAB) vuông góc với lòng (ABCD). Hotline H là trung điểm của AB, SH = HC, SA = AB. điện thoại tư vấn α là góc giữa mặt đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD). Tính quý hiếm của rã α