CHO HÌNH BÌNH HÀNH ABCD CÓ DIỆN TÍCH BẰNG 4

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình bình hành ABCD có diện tích s bằng 4. Biết tọa độ A(1;0), B(2;0) cùng giao điểm I của nhị đường chéo cánh AC, BD nằm trên tuyến đường thẳng y=x. Hãy tra cứu tọa độ các đỉnh sót lại của hình bình hành ABCD


*

A(1;0) B (2;0) C D I(x;x) 4

Từ trả thiết suy ra khoảng cách giữa 2 đường thẳng tuy vậy song AB, CD bởi 4.

Bạn đang xem: Cho hình bình hành abcd có diện tích bằng 4

Từ đó, vị A, B nằm trong Ox đề xuất C(c;4), D(d;4)

Vì 2 đường chéo AC, BD cắt nhau tại I nằm trên đường thẳng y=x buộc phải ta bao gồm hệ :

(egincases2x=c+1=d+2\2x=0+4endcases)

Từ đó tìm được x=2, c=3, d=2.

Vậy C(3;4), D(2;4)


*

Cho hình bình hành ABCD bao gồm A(1;0), B(2;0). Hotline I là giao điểm 2 đường chéo AC cùng BD. Biết điểm I gồm hoành độ dương với nằm trên đưởng trực tiếp y = x, đôi khi ABCD có diên tich bằng 4. Tìm tọa độ C cùng D


 Cho hình bình hành ABCD tất cả DT = 4 biết A(1;0) với B(2;0). Giao điểm I của 2 đg chéo cánh AC và BD nằm trên đg trực tiếp y=x. Tìm tọa độ C&D.


Dễ thấy pt (AB): y=0 : trục hoànhGọi H là chân con đường vuông góc kẻ trường đoản cú I cho AB, để IH=a=> I(a;a) ( bởi (AB) là trục hoành với I thuộc mặt đường thẳng x=y)*Sử dụng công thức diện tích s hình bình hành=> tính được IH => tọa nhóm ( nhì trường hợp)Vì I là trung điểm AC, BD => tọa độ C,D


Cho hình bình hành ABCD tất cả A(-3;-1) B(2;2) giao điểm 2 đường chéo thuộc đườngthẳng x-6y-3=0 diện tích hình bình hành bằng 26. Tìm tọa độ những đỉnh.


trong mặt phẳng tọa độ oxy cho hình bình hành ABCD, biết đường chéo cánh AC với BD theo thứ tự nằm trên 2 mặt đường thẳng d1: x - 5y + 4 = 0, d2: x + 3y -3=0. Phương trình mặt đường thẳng AB: x-y+9=0. Tra cứu tọa độ điểm C.

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất Cho Trẻ Em Hay Nhất Hiện Nay


cho hình bình hành ABCD có tam giác ABD vuông góc tại D.Hình chiếu vuông góc của nhì đỉnh B và D xuống đường chéo cánh AC là H(22/5,14/5) cùng K(13/5,11/5).Tìm tọa độ những đỉnh của hình bình hành biết BD=3 căn 2


Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, đến hình bình hành ABCD có diện tích bằng 16. Biết tam giác ABC cân nặng tại A, cạnh BC=4 và K ( 21 5 ; 18 5 ) là hình chiếu của điểm B xuống AC. Tìm tọa độ điểm D hiểu được điểm B thuộc mặt đường thẳng △ : x + y - 3 = 0 đôi khi hoành độ những điểm B, C phần lớn là những số nguyên

A. D(5;2)

B. D(7;6)

C. (-7;-6)

D. D(-5;-2)


Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy mang đến hình bình hành ABCD có góc ABC nhọn, đỉnh A(-2;-1). điện thoại tư vấn H, K, E theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của A trên các đường trực tiếp BC, BD, CD. Phương trình mặt đường tròn ngoại tiếp HKE là (C) : (x^2+y^2+x+4y+3=0). Kiếm tìm tọa độ những đỉnh B, C, D biết H có hoành độ âm, C gồm hoành độ dương với nằm trên phố thẳng (x-y-3=0)


B A K H C E I D

Ta có (widehatAHC=widehatAEC=90^0) nên 4 điểm A, H, C, E cùng thuộc mặt đường tròn 2 lần bán kính AC.

Gọi I là giao điểm của AC cùng BD

Ta có (widehatHIE=2widehatHAE=2left(180^0-widehatBCD ight))

Các tứ giác AKED, AKHB nội tiếp nên (widehatEKD=widehatEAD) và (widehatBKH=widehatBAH)

Do đó (widehatHKE=180^0-widehatAKD-overrightarrowBKH=180^0-overrightarrowEAD-overrightarrowBAH=2overrightarrowHAE=2left(180^0-overrightarrowBCD ight)=overrightarrowHIE)

Vậy tứ giác HKIE nội tiếp. Cho nên vì thế I thuộc mặt đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác HKE

- Gọi (Cleft(c;c-3 ight)in dleft(c>0 ight)Rightarrow Ileft(fracc-22;fracc-42 ight))

Do I trực thuộc (C) nên tất cả phương trình :

(c^2-c-2=0Leftrightarrow c=2) V c=-1 (loại c=-1) Suy ra (Cleft(2;-1 ight);Ileft(0;-1 ight))

- Điểm E, H nằm trên tuyến đường tròn 2 lần bán kính AC và đường tròn (C) yêu cầu tọa độ thỏa mãn hệ phương trình :

(egincasesx^2+y^2+x+4y+3=0\x^2+left(y+1 ight)^2=4endcases) (Leftrightarrowegincasesx=0;y=-3\x=-frac85;y=-frac112endcases)

- vì H có hoành độ âm nên (Hleft(-frac85;-frac115 ight);Eleft(0;-3 ight)) Suy ra (AB:x-y+1=0;BC:x-3y-5=0)

Tọa độ B thỏa mãn (egincasesx-y+1=0\x-3y-5=0endcases) (Leftrightarrow Bleft(-4;-3 ight)RightarrowoverrightarrowBA=left(2;2 ight);overrightarrowBC=left(6;2 ight)RightarrowoverrightarrowBA.overrightarrowBC=16>0)