Cách Vẽ Nhiều Đường Trên 1 Đồ Thị Trong Excel

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách vẽ nhiều đường trên 1 đồ thị trong Excel hay còn gọi là biểu đồ dạng hỗn hợp. Biểu đồ này là dạng kết hợp giữa hai hay nhiều loại biểu đồ khác nhau, ví dụ như một biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ đường và biểu đồ cột.

*

*

*

Bước 2: Lựa chọn biểu đồ hình thứ 2, đây là biểu đồ cột có đường kẻ ngang nằm bên trục tung thứ hai

*

*

Bước 3: Khi đó biểu đồ của bạn sẽ có dạng như sau:

*

*

Bước 4: Thực hiện chọn cột đứng đại diện cho doanh thu thuần, kết hợp tùy chỉnh thông số về số lần dữ liệu chuỗi chồng lên nhau cũng như khoảng cách trong chuỗi dữ liệu

*

*

Bước 5: Chọn phần chú giải rồi đặt nó lên trên đầu biểu đồ

*

*

Bước 6: Tiến hành chọn trục tung thứ 2 rồi điều chỉnh lại đơn vị mặc định chính thành .01 (1%)

*

*

Bước 7: Cuối cùng bạn sẽ có biểu đồ hoàn chỉnh như hình bên dưới:

*

*

Để hoàn tất cho công việc vẽ biểu đồ, bạn có thể bổ sung thêm vào biểu đồ bằng cách tiến hành đặt tên biểu đồ, căn chỉnh cỡ chữ toàn văn bản cũng như kích thước của biểu đồ cho thật cân đối.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách vẽ nhiều đường trên 1 đồ thị trong Excel, hi vọng bạn sẽ thực hiện thành công!