Bạn hoa xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm

Home/ Môn học/Toán/Bạn Hoa xếp những hình lập phương nhỏ dại có cạnh 1cm thành hình bên .Hỏi:a)Hình bên tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ?b)Nếu sơn các mặt ngoại trừ của hình bên

Bạn Hoa xếp các hình lập phương bé dại có cạnh 1cm thành hình bên .Hỏi:a)Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?b)Nếu sơn những mặt bên cạnh của hình bên


Bạn Hoa xếp những hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên .Hỏi:a)Hình bên gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ?b)Nếu sơn những mặt ngoài của hình bên thì diện tích s cần sơn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?


*

Giải thích quá trình giải:

a) Ta phân tách hình bên thành hai lớp, lớp trên gồm 8 hình lập phương, lớp dưới bao gồm 12 hình lập, yêu cầu khối bên có tất cả 8+12=20 hình lập phương nhỏ.

Bạn đang xem: Bạn hoa xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm

b) nhìn thẳng vào hình ta thấy:

Mặt trước với mặt sau tất cả 10×2=20 khía cạnh hình vuông

Mặt ngoài cùng bên trái và kế bên cùng bên phải gồm 4×2=8 mặt hình vuông

Mặt trên cùng dưới có 12×2=24 mặt hình vuông vắn nhỏ.

Mặt trong phía bên trái và phương diện trong bên phải bao gồm 2×2=4 khía cạnh hình vuông.

Nên tất cả là 20+8+24+4=56 hình vuông cạnh 1

Vậy diện tích xung xung quanh của hình bên là 56cm³


*

tuyetanhthu
0
Reply

Đáp án:

Tham khảo

Giải thích quá trình giải:

a)Ta có hình dưới(Đây là ảnh gốc).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 14, Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 14

Ta rất có thể chia khối bên trên thành 3 phần

Phần 1 tất cả 2x2x2=8 khối nhỏ

Phần giữa gồm 2x2x1=4 khối nhỏ

Khối 3 bởi khối 1.

Có toàn bộ số khối là:

8×2+4=20(khối)

b)Khối 1:

2x2x6-(1×2)=22 cm2

Khối 2:

4+2+2+4=12 cm2

Khối 3 bằng khối 1.

Cần đánh số cm2 là:22×2+12=56(cm2)

Đáp số:a)20 khối

b)56 cm2

Chúc bạn học tốt!!

Good luck & study well!!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
aikhanh
*

About aikhanh
Đặt Câu Hỏi