Bài Tập Về Thì Tương Lai Đơn Và Tương Lai Tiếp Diễn

Bài viết sẽ tóm tắt kim chỉ nan trọng trọng tâm và chỉ dẫn những bài tập sau này tiếp diễn, tương lai đơn và tương lai xong kèm theo đáp án giải thích cụ thể để thí sinh hoàn toàn có thể nắm rõ cách thực hiện của từng nhiều loại thì trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai tiếp diễn


*

Bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai đối chọi và tương lai xong thường xuất hiện thêm nhiều trong những bài thi. Ngoài ra, đây là hai thì trong tiếng Anh nhiều thí sinh chưa khác nhau được hoặc có sự nhầm lẫn. Bởi vì vậy, nội dung bài viết sẽ bắt tắt lý thuyết trọng trung ương và chỉ dẫn những bài tập kèm theo câu trả lời giải thích chi tiết để thí sinh có thể nắm rõ cách áp dụng của từng các loại thì trong tiếng Anh.

Tóm tắt kim chỉ nan về thì tương lai 1-1 và hiện nay tại tiếp nối cho tương lai gần

Trước khi làm cho bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai đối kháng và tương lai hoàn thành, thí sinh cần xem lại định hướng của những thì sau:

Thì tương lai tiếp diễn

1. Cách dùng: diễn đạt hành hễ sẽ xảy ra tại một thời điểm hoặc một khoảng tầm thời gian cụ thể trong tương lai

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will/ shall be + V-ing.

Câu tủ định: S + will/ shall not + be + V-ing.

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No:Will/ Shall + S + be + V-ing?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: tự hỏi + will/ shall + S + be + V-ing?

Tìm hiểu thêm về thi tương lai tiếp tục tại: Thì tương lai tiếp nối (Future continuous)

Thì sau này đơn

1. Giải pháp dùng: miêu tả hành rượu cồn sẽ xảy ra trong tương lai, cụ thể hơn, đây là chưa diễn ra ở hiện tại tại, nhưng mà sẽ bước đầu và ngừng trong tương lai

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will/ shall + V-inf

Câu bao phủ định: S + will/ shall not + V-inf

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Will/ Shall + S + V-inf?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: tự hỏi + will/ shall + S + V-inf?

Tìm phát âm thêm về thi tương đơn tại: Thì tương lai 1-1 (Future simple tense)

Thì tương lai hoàn thành

1. Cách dùng: mô tả một hành động, sự việc xẩy ra và hoàn tất trước một mốc thời gian hoặc sự kiện rõ ràng ở tương lai.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will + have + V3/ed

Câu bao phủ định: S + will not (won’t) have + V3/ed

Câu nghi vấn:

Cấu trúc thắc mắc Yes/No: Will + S + have + V3/ed?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: trường đoản cú hỏi + will + S + have + V3/ed?

Tìm hiểu thêm về thi tương lai tiếp nối tại: Thì tương lai ngừng (Future Perfect)

Bài tập về thì tương lai đối kháng và hiện nay tại tiếp nối cho tương lai gần

Bài tập: lựa chọn dạng đúng của hễ từ trong ngoặc được phân chia theo thì sau này đơn, sau này tiếp diễn, hoặc tương lai trả thành.

1. This time next week, Josh (take) _____________ his final exam.

2. I (do)________ my homework by the time you get home.

3. Don’t worry! I (help)_________ you prepare for the party.

4. I will move to lớn my new apartment next month. By then, I (sell)_________ all my old & unnecessary stuff.

5. At 8 am tomorrow, Claire (have)__________ an important meeting with a client.

6. It (be)__________ wonderful when scientists find a cure for cancer.

7. The company (not/ launch)___________its new products until the engineers have done the final check.

8. At this time next Thursday, Sarah (travel)__________ to thủ đô new york on her business trip.

9. Once you finish your assignment, we (go)_________ shopping for new furniture.

10. They (not/ finish)___________painting the house by the time we get back from holiday.

11. I (carry) ________that box for you because it looks heavy.

12. My mom (cook)__________ dinner when my dad comes trang chủ tomorrow.

13. I (meet)__________ a colleague for lunch at đô thị Plaza. Would you lượt thích to join us?

14. Before I graduate from my university, I (complete)_______ all my courses.

15. (you/ collect) _________all data before your presentation tomorrow?

16. We (learn)_________ how to operate this machine in this training section.

17. When (you/come)__________ here this evening?

18. By 2022, she (obtain)_______ the TOEIC certificate.

19. At this time tomorrow, I (have)__________dinner with my best friend.

20. I (call)__________ you back after I finish my class.

21. By the end of this month, I (graduate)______ from my university.

22. It’s 9 o’clock now. I think Anna (not/finish)___________ her report by midnight.

23. (you/come)__________to our house for dinner tonight?

24. (you/turn)_____________ the volume down please? It’s too late and I need lớn sleep.

25. When Rick steps down from the CEO position, he (work)___________ for trăng tròn years.

26. When he comes here tomorrow, I (do) ________ housework with my mom.

27. She (not/work)_________ in the main office this time next week. She will visit the new branch in Tokyo.

28. Dinner is almost ready. I (set)________ the table immediately.

29. How many lessons (you/review)________ by the kết thúc of the day?

30. I (visit)_________ my relatives in the countryside next Saturday.

Đáp án và giải thích

1. Will be taking

Câu gồm cụm giới từ chỉ thời gian ví dụ ở tương lai “this time next week” (vào giờ đồng hồ này tuần sau), là dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn. Động từ bỏ “take” khi phân chia theo thì tương lai tiếp diễn sẽ biến hóa “will be taking”.

2. Will have done

Câu tất cả mệnh đề trạng trường đoản cú chỉ thời gian ở tương lai “by the time you get home” (trước khi chúng ta về đến nhà), diễn tả một hành động đã hoàn toàn trước một hành động khác sinh sống tương lai. Vày vậy, đụng từ “do” được phân chia theo thì tương lai trả thành, trở thành “will have done”.

3. Will help

Câu trình bày sự sẵn lòng hỗ trợ của fan nói, là trong những cách áp dụng của thì tương lai đơn. Bởi vì vậy, đụng từ “help” chia theo thì tương lai đơn sẽ biến chuyển “will help”.

4. Will have sold

Câu gồm cụm trường đoản cú chỉ thời gian “by then” (trước đó), là dấu hiệu của thì tương lai trả thành. Sự việc “bán hết toàn bộ những đồ vật cũ và không đề nghị thiết” sẽ ngừng trước khi “dọn tới căn hộ chung cư mới”, vày vậy, hễ từ “sell” được chia theo thì tương lai hoàn thành. “sell” là động từ bất quy tắc, khi chia theo thì tương lai xong xuôi sẽ biến hóa “will have sold”.

5. Will be having

Câu tất cả cụm từ chỉ một mốc thời gian cụ thể thời gian ngơi nghỉ tương lai “at 8AM tomorrow” (vào 8 giờ sáng mai), là tín hiệu của thì tương lai tiếp diễn. Vì vậy, rượu cồn từ “have” sẽ biến đổi “will be having”.

6. Will be

Câu thực hiện mệnh đề trạng ngữ có cấu trúc “when + mệnh đề chia ở thì hiện tại đơn”, diễn tả một sự việc rất có thể xảy ra ngơi nghỉ tương lai. Do vậy, động từ “be” được phân chia theo thì tương lai đơn, biến hóa “will be”.

Xem thêm: Ghép Chữ Đôi Vào Ảnh, Khung Ảnh Chữ Đôi Tình Yêu, Ghép Tên 2 Người Vào Hình

7. Will not launch

Câu sử dụng mệnh đề trạng ngữ có cấu trúc “until + mệnh đề chia thì bây giờ đơn”, miêu tả sự bài toán sẽ xảy ra ở tương lai. Vì chưng vậy, cồn từ “launch” được phân tách theo thì sau này đơn, biến chuyển “will launch”. Đây là câu lấp định nên bạn học nên ghi ghi nhớ thêm “not” sau trợ động từ “will”, biến “will not launch”.

8. Will be traveling/ will be travelling

Câu áp dụng cụm trường đoản cú chỉ thời gian rõ ràng ở sau này “at this time next Thursday” (vào thời đặc điểm này thứ năm tuần sau), là dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn.

Động tự “travel” lúc thêm –ing đã là “traveling” (được dùng thịnh hành bởi US English) hoặc “travelling” (được dùng thịnh hành bởi UK English), cả hai bí quyết viết hồ hết được chấp nhận. Bởi vậy, khi phân tách theo thì tương lai tiếp diễn, bạn học rất có thể dùng “will be traveling” hoặc “will be travelling”.

9. Will go

Câu sử dụng liên tự “once” (một khi), mô tả một hành động sẽ xảy ra sau khoản thời gian một hành vi khác hoàn thành. Hành vi “đi cài đặt sắm” sẽ xảy ra sau khoản thời gian “hoàn thành bài tập”, vị vậy được chia theo thì sau này đơn. Động từ “go” khi phân chia theo thì tương lai đối chọi sẽ trở nên “will go”.

10. Will not have finished/ won’t have finished

Câu áp dụng mệnh đề trạng trường đoản cú chỉ thời gian ở tương lai “by the time + mệnh đề phân tách thì lúc này đơn”, miêu tả một hành động sẽ hoàn toàn trước một hành vi khác ở tương lai.

Hành đụng “hoàn thành kết thúc việc tô nhà” sẽ hoàn tất trước lúc “chúng tôi trở về” cùng được phân tách theo thì tương lai trả thành. “finish” là rượu cồn từ có quy tắc, khi phân tách theo thì tương lai kết thúc sẽ trở thành “will have finished”.

Đây là câu bao phủ định nên bạn học buộc phải ghi ghi nhớ thêm “not” sau trợ rượu cồn từ “will”, biến đổi “will not have finished” (hoặc “won’t have finished”)

11. Will carry

Câu diễn tả sự sẵn lòng giúp đỡ của người nói, là giữa những cách thực hiện của thì tương lai đơn. Vị vậy, đụng từ “carry” khi phân chia theo thì tương lai đối chọi sẽ biến “will carry”.

12. Will be cooking

Câu thực hiện mệnh đề “when + mệnh đề phân chia thì hiện tại đơn”, mô tả một hành động đang xảy ra về sau thì một hành động khác xảy đến. Đây là giữa những cách thực hiện của thì sau này tiếp diễn.

Hành đụng “mẹ nấu bếp ăn” đang xảy ra ở sau này thì “ba về nhà”, bởi vì vậy được chia theo thì tương lai tiếp diễn. Động trường đoản cú “cook” khi phân tách theo thì tương lai tiếp diễn sẽ đổi mới “will be cooking”.

13. Will meet

Câu miêu tả một sự việc sẽ xẩy ra ở tương lai, là cách sử dụng của thì tương lai đơn. Động từ bỏ “meet” khi phân chia theo thì tương lai đơn sẽ biến đổi “will meet”.

14. Will have completed

Câu thực hiện mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở sau này “before I graduate from university” (trước lúc tôi giỏi nghiệp đại học), biểu đạt một hành động sẽ hoàn tất trước một hành vi khác sống tương lai, là tín hiệu của thì tương lai hoàn thành. Vị vậy, hành vi “hoàn thành xong các khóa học” được phân tách theo thì tương lai hoàn thành, trở nên “will have completed”.

15. Will you have collected

Câu sử dụng cụm tự chỉ thời hạn ở tương lai “by your presentation tomorrow” (trước buổi thuyết trình của doanh nghiệp vào ngày mai), biểu đạt một hành vi sẽ dứt trước một mốc thời hạn của tương lai. Bởi vì vậy, hành động “collect data” được phân chia theo thì tương lai hoàn thành. “collect” là hễ từ gồm quy tắc, khi chia theo thì tương lai xong sẽ biến “will have collected”.

Người học cần lưu ý đây là câu nghi vấn. Vày vậy, trợ động từ “will” rất cần được đảo lên phía trước công ty ngữ “you”, biến đổi “Will you have collected”.

16. Will learn

Câu mô tả một hành vi sẽ xẩy ra ở tương lai, vày vậy động từ chính được phân chia theo thì sau này đơn. Động từ bỏ “learn” khi phân chia theo thì tương lai đối chọi sẽ vươn lên là “will learn”.

17. Will you come

Câu tất cả trạng từ bỏ chỉ thời hạn “this evening” là tín hiệu của thì sau này đơn. Động từ bỏ “come” chia theo thì tương lai solo sẽ biến đổi “will come”.

Người học tập cần lưu ý đây là câu nghi vấn nên trợ cồn từ “will” cần hòn đảo lên trước công ty ngữ, trở nên “will you come”.

18. Will have obtained

Câu bao gồm cụm từ bỏ chỉ thời hạn ở sau này “by 2022” (trước năm 2022), diễn đạt một hành động sẽ hoàn thành trước một mốc thời gian cụ thể ở tương lai. Do vậy, cồn từ chính trong câu cần được chia theo thì tương lai trả thành. “obtain” là động từ bao gồm quy tắc, khi phân tách theo thì tương lai hoàn thành sẽ đổi mới “will have obtained”.

19. Will be having

Câu bao gồm cụm giới từ chỉ thời gian cụ thể ở tương lai “at this time tomorrow” (vào thời đặc điểm đó ngày mai), là dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn. Động tự “have” khi chia theo thì tương lai tiếp diễn sẽ biến “will be having”.

20. Will call

Câu miêu tả một lời hứa hẹn hẹn, là trong số những cách sử dụng của thì tương lai đơn. Động tự “call” khi phân chia theo thì tương lai đơn sẽ vươn lên là “will call”.

21. Will have graduated

Câu bao gồm cụm tự chỉ thời gian ở sau này “by the over of this month” (trước cuối tháng này), biểu đạt một hành vi sẽ hoàn thành trước một mốc thời gian rõ ràng ở tương lai. Bởi vậy, cồn từ thiết yếu trong câu rất cần được chia theo thì tương lai trả thành. “graduate” là cồn từ có quy tắc, khi phân tách theo thì tương lai ngừng sẽ biến đổi “will have graduated”.

22. Will not have finished/ won’t have finished

Câu gồm cụm từ bỏ chỉ thời hạn ở sau này “by midnight” (trước nửa đêm), biểu đạt một hành vi sẽ dứt trước một mốc thời gian cụ thể ở tương lai. Do vậy, đụng từ thiết yếu trong câu rất cần phải chia theo thì tương lai hoàn thành. “finish” là rượu cồn từ gồm quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai xong xuôi sẽ biến hóa “will have finished”.

Người học để ý đây là câu bao phủ định nên cần thêm “not” sau trợ cồn từ “will”, biến “will not have finished” (hoặc “won’t have finished”)

23. Will you come

Câu diễn tả một lời mời, là cách áp dụng của thì sau này đơn. Bởi vậy, rượu cồn từ “come” được chia theo thì sau này đơn, đổi thay “will come”.

Người học tập cần chú ý đây là câu nghi hoặc nên cần hòn đảo trợ cồn từ “will” lên phía trước công ty ngữ “you”, trở nên “will you come”.

24. Will you turn

Câu diễn đạt một lời đề nghị, là cách sử dụng của thì tương lai đơn. Vày vậy, cồn từ “turn” được phân chia theo thì tương lai đơn, trở thành “will turn”.

Người học tập cần xem xét đây là câu nghi hoặc nên cần hòn đảo trợ hễ từ “will” lên phía trước chủ ngữ “you”, vươn lên là “will you turn”.

25. Will have worked

Câu sử dụng mệnh đề “when + mệnh đề phân chia thì bây giờ đơn”, miêu tả một hành động hoàn vớ trước một hành vi khác vào tương lai. Đây là cách sử dụng của thì tương lai hoàn thành.

Hành rượu cồn “làm vấn đề được đôi mươi năm” được xong tính đến thời điểm “Rick từ chức”, vì vậy được chia theo thì tương lai trả thành. Động từ bỏ “work” khi phân chia theo thì tương lai hoàn thành sẽ biến “will have worked”.

26. Will be doing

Câu áp dụng mệnh đề “when + mệnh đề phân chia thì bây giờ đơn”, miêu tả một hành động đang xảy ra trong tương lai thì một hành vi khác xảy đến. Đây là trong số những cách áp dụng của thì sau này tiếp diễn.

Hành đụng “làm câu hỏi nhà” đang xảy ra ở sau này thì “anh ấy đến”, vị vậy được chia theo thì tương lai tiếp diễn. Động từ “do” khi phân chia theo thì tương lai tiếp tục sẽ phát triển thành “will be doing”.

27. Will not be working/ won’t be working

Câu có cụm giới trường đoản cú chỉ thời gian rõ ràng ở tương lai “this time next week” (vào thời đặc điểm đó tuần sau), là tín hiệu của thì sau này tiếp diễn. Động từ “work” khi phân tách theo thì tương lai tiếp diễn sẽ trở thành “will be working”.

Người học xem xét đây là câu đậy định nên phải thêm “not” sau trợ hễ từ “will”, biến chuyển “will not be working”.

28. Will set

Câu thể hiện sự sẵn lòng của bạn nói, là giữa những cách sử dụng của thì tương lai đơn. Động tự “set” khi phân tách theo thì tương lai 1-1 sẽ phát triển thành “will set”.

29. Will you have reviewed

Câu gồm cụm tự chỉ thời hạn ở tương lai “by the kết thúc of the day” (tính cho cuối ngày), miêu tả một hành động sẽ ngừng trước một mốc thời gian ví dụ ở tương lai. Vị vậy, động từ bao gồm trong câu cần phải chia theo thì tương lai hoàn thành. “review” là đụng từ có quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai xong xuôi sẽ biến chuyển “will have reviewed”.

Người học để ý đây là câu nghi hoặc nên cần hòn đảo trợ động từ “will” lên trước nhà ngữ “you”, đổi thay “will you have reviewed”.

30. Will visit

Câu gồm trạng trường đoản cú chỉ thời gian ở tương lai “next Saturday”, là tín hiệu của thì tương lai đơn. Động từ “visit” khi phân chia theo thì tương lai đối kháng sẽ trở nên “will visit”.

Trên đây là bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai solo và tương lai dứt trong giờ đồng hồ Anh có lý giải đáp án bỏ ra tiết. Tín đồ đọc rất có thể để lại comment phía dưới nội dung bài viết nếu có thắc mắc để được giải đáp.

Võ Thị Hoài Minh

Làm thêm nhiều bài bác tập tại: bài bác tập thì thừa khứ đơn, thừa khứ tiếp nối và lúc này hoàn thành