Bài tập toán lớp 6 chương 3

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Chương 3: Số nguyên

Loạt bài Giải bài tập Toán 6 Chương 3: Số nguyên bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám quá sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp đỡ bạn dễ có tác dụng làm bài tập về nhà với học tốt hơn môn Toán 6.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 6 chương 3

*

Giải Toán 6 Kết nối học thức Bài 13: Tập hợp những số nguyên

Hoạt đụng 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Số - 3 đọc là “âm 3”. Tương tự, hãy xem thêm các số âm nhưng em thấy trên bạn dạng đồ tiết trời (H.3.1) với trên mẫu nhiệt kế (H.3.2)

*

Lời giải:

* bên trên hình 3.1

+) Số -2 đọc là “âm 2”

+) Số -8 gọi là “âm 8”

+) Số -11 hiểu là “âm 11”

*Trên hình 3.2

+) Số -20 gọi là “âm 20”

+) Số -20 đọc là “âm 20”

+) Số -30 phát âm là “âm 30”

Hoạt động 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: bằng cách sử dụng vết " –", hãy viết những số âm được kể đến trong Hình 3.3.

*

Lời giải:

+) Âm 65 viết là -65

+) Âm 30 viết là -30

Luyện tập 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Viết tía số nguyên dương và bố số nguyên âm;

b) Đọc các số cơ mà em đang viết.

Lời giải:

a) tía số nguyên dương là: 5; 6; 9 và ba số nguyên âm là: -1; -10; -15

b) Đọc các số đã viết:

+) 5: Năm; 6: Sáu; 9: Chín

+) - 1: âm 1; - 10: âm 10; - 15: âm 15

Câu hỏi 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Khi được đặt ra những câu hỏi còn tiền không, nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười ngàn đồng”. Em hiểu câu nói đó của Nam tức là gì?

Lời giải:

Khi được đặt ra những câu hỏi còn tiền không, phái nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm mười nghìn đồng”. Ta hiểu lời nói đó của nam giới là Nam đã nợ ai đó 10 nghìn đồng.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Luật Lấy Bao Nhiêu Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội Năm 2021

Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1:

*

Ông M nhận ra hai lời nhắn từ một ngân hàng với câu chữ như sau:

1. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: + 160 000. …”

2. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: - 4 000 000. …”

Em hãy giải thích chân thành và ý nghĩa của số âm với số dương trong mỗi tin nhắn trên.

Lời giải:

1. Số dương trong lời nhắn trên tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền. Rõ ràng là được cộng 160 000 đồng.

2. Số âm trong lời nhắn trên tức là tài khoản của ông bị trừ tiền. Cụ thể là bị trừ 4 000 000 đồng.